Dávid Omelka – 3. miesto za rok 2019

Dávid Omelka - 3. miesto za rok 2019