Sára Alexandra Cagáňová – Najlepšia prváčka za rok 2019

Sára Alexandra Cagáňová - Najlepšia prváčka za rok 2019