Mladí baristi z celého Slovenska opäť nesmeli chýbať! TOP GASTRO SLOVAKIA 2017

Mladí baristi z celého Slovenska opäť nesmeli chýbať! TOP GASTRO SLOVAKIA 2017

Po veľkonočnom oddychu sme sa preniesli do krásneho oravského prostredia. Súkromná Spojená škola EDUCO Námestovo pri príležitosti svojho 55. výročia založenia školy usporiadala dva dni plné gastronomického umenia pod názvom TOP GASTRO Slovakia. 25. a 26. apríl sa niesol v duchu fair play a ukážok zručností someliérov, cukrárov, barmanov, flairistov a samozrejme aj baristov. Slovenská barmanská asociácia so svojou baristickou sekciou, ktorá je vedená akreditovaným školiacim strediskom Academy of Coffee spolu so SSOŠ EDUCO Námestovo, pripravili príjemné prostredie a živú atmosféru spolu pre 23 študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii Slovenskej republiky.

18077380_1138120312977908_3362021303299832353_o

Špeciálnym hosťom, ktorý prišiel podporiť mladé talenty, bol poslanec NR SR p. Igor Janckulík. Výkony baristov ho natoľko očarili, že spolu s odbornými garantmi súťaže p. Oldřichom Holišom a p. Doc. Pharm. Jozefom Augustínom, PhD. odovzdali všetkým súťažiacim knihu p. Augustína ,,Pri káve, o káve a kávovinách“. Veríme, že kniha bude pre nich motiváciou sa neustále vzdelávať.

18192353_1138114556311817_4623899745686516733_o
zľava herec Radoslav Kuric s p. Doc. Pharm. Jozefom Augustínom Phd.

Súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, v ktorých základom muselo byť espresso.

18121431_1138121382977801_2772849245453102169_o

18121406_1138113789645227_3723459907321628377_o

Okrem sústredenosti sa na prípravu svojich kávových nápojov musel každý súťažiaci komunikovať a obhajovať svoje nápoje pred degustačnou komisiou. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli hlavné body záujmu našich komisárov. Rozhodovanie o víťazoch mali v rukách na slovo vzatí odborníci.

Do degustačnej komisie si zasadli:

Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD. –  tútor kávovej kultúry na Slovensku, komisár viacerých medzinárodných

baristických súťaží , certifikovaný lektor a komisár SkBA

Juraj Tokarčík – certifikovaný komisár SkBA, profesionálny barista

Petr Čapek – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista

Vladimír Koč –certifikovaný komisár SkBA, profesionálny barista

18193013_1138111886312084_6462947506869627314_o

18076596_1138111982978741_1087038250108633301_o

Ako technický komisári sa predstavili:

Goran Jozic – certifikovaný komisár CBA

Jiří Novák – certifikovaný komisár CBA

Oldřich Holiš ml. – profesionálny barista, trojnásobný majster ČR, certifikovaný komisár SkBA

Oldřich Holiš – cofeológ, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží, certifikovaný komisár SkBA

Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže dohliadali Martina Holišová a profesionálny  lektor a  barista Nikoleta Šalmíková.

18121242_1138121862977753_6956165682462745118_o

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

  1. miesto: Šimon Petrík, SSOŠ MLADOSŤ Prešov
  2. miesto: Alexandra Michálková, Hotelová akadémia Žilina
  3. miesto: Šimon Slimák, SSOŠ MLADOSŤ Prešov

18156748_1138122142977725_4642824286749136933_o

Špeciálne ceny získali:

Cena za ,,Najlepší voľný nápoj:                       Šimon Petrík, SSOŠ MLADOSŤ Prešov

Cena za ,,Najlepšia technika:                           Denisa Tolarovičová, HA Ľ. Wintera Piešťany

Cena za ,,Najlepšia technika mlynčeka         Stanislav Kost, HA J. Andraščíka Bardejov

Cenu za najčistejšiu prácu a precíznu techniku získala Martina Rapcová zo SOŠ obchodu a služieb Zvolen

Cenu za najlepšiu a najčistejšiu prácu nováčika medzi baristami získala Barbora Korcoňová zo SSOŠ EDUCO Námestovo

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, partnerom a priateľom baristickej súťaže

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 TOP GASTRO SLOVAKIA Námestovo

 

Súťaž bola náročne krásna. Vznikli víťazi i ,,porazení“. Porazený však nebol ani jeden barista  a to vďaka svojej odvahe a chuti byť lepší. Svojim umením a záujmom zlepšujú kávovú kultúru. ĎAKUJEME VÁM BARISTI!

Vidíme sa opäť po prázdninách!

18156809_1138122399644366_1801920681719783713_o

 

*Fotodokumentáciu z celej súťaže nájdete na FB stránke Academy of Coffee.