Prečo sa stať baristom – vyjadrenia profesorov a riaditeľov škôl 1.

Prečo sa stať baristom – vyjadrenia profesorov a riaditeľov škôl 1.

Pod prácou  v gastronómii či hotelierstve si väčšina ľudí predstavuje čašníka, ktorý roznáša  jedlá a nápoje, kuchára, ktorý trávi dlhé hodiny pri hrncoch a panviciach či poslíka, ktorý vám pomôže s batožinou až do izby. Každý rodič chce aby uplatnenie jeho dieťaťa v živote bolo čo najlepšie. Práve preto mnoho z nich ani neuvažuje o tom, že jeho dieťa pôjde ako sa ľudovo hovorí „za čašníka či kuchára“.

Gastronómia od svojho začiatku v prvom rade znamená priestor pre rozvíjanie vlastnej osobnosti. Kultúra servírovania a prípravy pokrmov a nápojov je dôvod, vďaka ktorému si zákazník oddýchne a zabudne na náročný deň, ktorý práve prežil.  Gastronomické prevádzky sú miestom, kde sa ľudia stretávajú za účelom zážitku a oddychu od každodenných povinností. Dobrým hostiteľom, prevádzkarom, kuchárom, uznávaným barmanom, someliérom, ale i baristom sa nemusíte narodiť, môžete sa ním stať.

Barista

 

Tradície vo výchove kvalitných pracovníkov práve v tomto odvetví majú Stredné odborné školy a Hotelové akadémie. Ich cieľom však nie je vychovať len čašníka, kuchára, recepčného ale v prvom rade človeka, ktorého práca napĺňa radosťou a je ochotný radosť odovzdávať ďalej. V súčasnosti tieto školy vychovávajú plnohodnotných ľudí pre prácu vo vyhľadávaných gastronomických prevádzkach a hoteloch na Slovensku i vo svete. Štúdium má široké zameranie  pre rôzne pozície a získavanie množstva potrebných zručností. Obrovskou výhodou sú najmä nekonečné možnosti zahraničnej praxe. Okrem finančných zárobkov si študenti zo zahraničia odnášajú najmä cenné vedomostí, zručností a priateľstvá, ktoré často krát trvajú aj po ukončení štúdia. 

Ak sa však spýtate ktoréhokoľvek majiteľa prevádzky na dostatočnú obsadenosť všetkých pozícii kvalitným personálom, odpoveď určite bude znieť nie. Neexistuje zlá škola, záleží len od študentov, aké vedomosti a zručnosti si z nej chcú vziať.

 

Vyjadrenia profesorov a riaditeľov škôl:

Mgr. Monika Ďurajdová

Zástupkyňa riaditeľky Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne

„Žiaci základných škôl v našom regióne, podľa nášho názoru, nemajú problém dostať sa k informáciám o možnostiach štúdia na odborných školách. Veľakrát  sa však stáva, že nemajú záujem prijímať takéto informácie, neselektujú ich a výber odboru často závisí od výberu kamaráta, rodiča, výchovného poradcu. Tí, ktorí si však sami  odbor hostinský, hostinská (odbor, z ktorého majú možnosť uplatniť sa aj ako kuchár, aj ako čašník), majú zrejme záujem o gastronómiu, čo sa však počas štúdia rôzne mení. Počas štúdia je progres študentov veľmi individuálny. Stáva sa, že žiak sa počas štúdia vypracuje na veľmi šikovného kuchára, resp. čašníka s vysokým záujmom o svoj odbor. Takýto žiak sa rád zapája do rôznych súťaží, pomáha pri akciách organizovaných školou, mestom a pod. Na druhej strane, stretávame sa aj s prípadmi, kedy žiak potrebuje len „preplávať“ k záverečným skúškam a odbor ho veľmi nezaujíma. Problém je podľa názorov žiakov v tom, že je to profesia veľmi náročná na fyzickú silu a čas a taktiež v našom okrese (v bežných reštauračných zariadeniach) aj málo zaplatená v pomere k vydanej aktivite. Baristika je v súčasnosti veľmi dôležitou súčasťou gastronómie. Človek potrebuje v uponáhľanej dobe „vypnúť“ a dobrá káva v príjemnej spoločnosti, v štýlovej kaviarni je jednou z možností oddychu. Nehovoriac o pozitívnych účinkoch kávy. Príprava baristu je však vec náročná na financie. Je potrebné zakúpiť kvalitnú kávu, pomôcky a stroje, čo nie všetky školy dokážu zabezpečiť. Na našej škole o baristiku nie je až taký záujem, možno aj z dôvodu financií, resp. nedostatku odborníkov z radu majstrov odborného výcviku. Naša škola v súčasnosti intenzívne pracuje na zavedení duálneho vzdelávania. Už dlhé roky však odborný výcvik žiakov prebieha na zmluvných pracoviskách (viac ako 30 zamestnávateľov), čo je podľa nášho názoru formou  práve duálneho systému. Škola sa nebráni duálnemu vzdelávaniu, robíme všetko pre to, aby sa duálne vzdelávanie rozbehlo.  Ale, problém je práve na strane zamestnávateľa, ktorý v takejto forme nevidí len výhody, ale najmä byrokraciu a prácu navyše, čo si kapacitne nie každý môže dovoliť (čo i len v najmenšej miere).  Ďalší problém zamestnávateľ vidí aj v tom, že nie je istota, že žiak, ktorého si vyučí (aj keď bude vo firme spokojný), zostane u neho aj pracovať. Veľmi ľahko sa môže stať, že práve kvalitný vyučený odborník odíde do inej firmy aj napriek dobrým vzťahom, podmienkam a pod. Mladí ľudia sa nechcú hneď po štúdiu upnúť len na jedno miesto, chcú cestovať, hľadať svoje miesto vo svete a skúšať nové veci.“

 

Kuchyňa

Mgr. Alena Panisová

Riaditeľka Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu v Nitre

„Myslím , že študenti, ktorí sa hlásia na našu školu nemajú o štúdiu v danom obore dostatočné informácie. Školskí výchovní poradcovia nemajú záujem informovať ich pravdivo, často aj na deň otvorených dverí prichádzajú bez záujmu o našu školu. Nábory na školách sú síce náročné, avšak málokedy sa stretávame s ochotou vytvoriť nám priestor na prezentáciu našej školy. Ak škola chce, sama si musí nájsť cestu ako sa dostať do povedomia verejnosti. Vyberať si spomedzi žiakov, ktorí majú skutočný záujem je náročné, nakoľko  hotelových akadémií a SOŠ s gastronomickými odbormi je veľmi veľa. Ďalším problémom demotivácie niektorých študentov je, že sme vytvorili nové odbory, v ktorých sa skrývajú doteraz dva odbory jednotlivé (kuchár, pekár), spojili sme gastronomické odbory s pekárskymi, a žiaci sa v praxi strácajú  a nestíhajú. Ďalší problém je, že žiaci počas predchádzajúceho štúdia nevykonávajú odborný výcvik. Počas štúdia na našej škole sa dostávajú v niektorých prípadoch do praxe aj počas víkendu a sviatkov, načo nie sú zvyknutí a preto odchádzajú. Obrovský prínos a významné doplnenie kvalifikácie majú baristika, barmanstvo a somelierstvo, v ktorých sa vzdelávajú žiaci prostredníctvom kurzov. Tieto zručnosti získavajú študenti počas štúdia a stávajú sa špecialistami vo svojom odbore. Pravidelne sa zúčastňujeme aj baristických súťaží, vďaka čomu naši študenti získavajú pridanú hodnotu k štúdiu v podobe ďalších teoretických vedomosti v danej oblasti a v neposlednom rade v možnosti vystupovania na verejnosti. Duálny systém na našej škole sa realizuje bez „duálu“, odkedy je škola školou, pretože od prvého dňa, kedy žiaci idú na prax, sú v kuchyni alebo na rajóne, resp. cestovných kanceláriách, informačných centrách, a pod. Výhodou je, že žiaci sú na viacerých pracoviskách počas štúdia a môžu sa sami rozhodnúť, ktorou cestou ísť. Ďalšou výhodou je, že ich riadi majster, ktorý má pedagogické vzdelanie a je zamestnancom školy. Nevýhodou je, že žiaci nedostávajú vreckové, teda nie sú finančne motivovaní. Duálne vzdelávanie podľa platnej legislatívy má výhodu, že žiaci sú finančne a hmotne zabezpečení, avšak sú iba v jednom zariadení. O duálne vzdelávanie v gastronómii je slabý záujem zo strany zamestnávateľov.“

 

Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu v Nitre

 

Ing. Ladislav Blaškovič

Riaditeľ Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch

„Sme radi, že o štúdium v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch máme stále dostatočný počet uchádzačov, ktorých ovplyvňujú rôzne faktory. Uchádzačov smerujú najmä rodičia, základná škola, resp. sledovanie ich talentu a profesijného zamerania. Keďže prihlášok na štúdium je stále dostatočný počet, uchádzači so slabším priemerom získajú menší počet preferenčných bodov a ich prijatie je ohrozené. Na druhej strane však výsledky z niektorých základných škôl nie sú výpovednou hodnotou o kvalite budúceho študenta v rámci odborného vzdelávania. V globálnom pohľade sme s kvalitou uchádzačov spokojní, avšak ich záujem o štúdium sa prejaví až počas štúdia na našej škole. Do školy prichádzajú žiaci základných škôl ako nepopísaný papier, ktorí počas štúdia veľké množstvo informácií Tieto vedomosti mu v jeho odbornom raste pomôžu a zároveň formujú jeho osobnosť. Po piatich rokoch štúdia študenti získajú komplexné informácie, je však už na prioritách mladých ľudí ako ich zúročia v budúcom praktickom živote. Práca v oblasti hotelierstva a gastronómie je náročná, čo zistia študenti už počas štúdia a niektorí hľadajú iné možnosti uplatnenia sa v praxi, alebo štúdium na vysokej škole ich nasmeruje do ďalších odvetví. Napriek tomu ich vedomosti a zručnosti získané počas štúdia môžu uplatňovať vo svojom živote. Školy musia sledovať v rámci svojich možností trendy gastronómii a stále zvyšujúca sa úroveň kávovej kultúry v svete a tým samozrejme aj na Slovensku je potrebné zahrnúť do výchovno-vzdelávacieho procesu. Hotelová akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch túto potrebu už niekoľko rokov realizuje v rámci disponibilných hodín rámcového učebného plánu a baristike venuje výraznú pozornosť samostatným predmetom. V škole organizujeme aj záujmové útvary zamerané na baristiku, ktoré dopĺňajú prednášky a workshopy. Súťaže v oblasti baristiky sú úžasným zrkadlom pre kvalitu školy, ale aj študentov školy práve v tejto oblasti. Nie je to však jediný rozmer, ktoré súťaže v tejto oblasti poskytujú. Dôležité sú stretávania žiakov, získavanie kontaktov, možnosť prezentácie zručnosti študentov, sledovanie trendov a kreativity, získavanie nových vedomostí na doplnkových workshopoch. Skutočne patrí veľká úcta a poďakovanie všetkým, ktorí pripravujú  baristické súťaže. Škola má v súčasnosti s desiatkami hotelových a gastronomických zariadení zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, kde študenti i získavajú praktické zručnosti priamo v prevádzky. Počas štúdia študenti rotujú vo viacerých pracoviskách a získavajú komplexný pohľad na prácu v hotelierstve a gastronómii. V súčasnosti škola nerealizuje praktickú prípravu na základe duálnej a učebnej zmluvy, čomu sa však v budúcnosti nebránime. V budúcom školskom roku plánujeme rokovať s partnermi školy o vstupe našich budúcich uchádzačov do systému duálneho vzdelávania.“

 

Teleráno a Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch
Teleráno a Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch

 

Ing. Jarmila Tiefenbacherová

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy Gastroškola v Bratislave

„Študenti, hlásiaci sa na našu školu majú možnosť  počas dní otvorených dverí sa prísť sami alebo s rodičmi do školy pozrieť, oboznámiť sa s priestormi školy ako i so systémom vzdelávania  a získať odpovede na svoje otázky. U niektorých je záujem o zvolený odbor veľmi silný u niektorých nie, to záleží od jednotlivca. Môj subjektívny názor je, že do učebných odborov sa s pravidla hlásia skôr nie študijné typy žiakov, ale mnohí sú manuálne veľmi zruční. Progres počas štúdia je ovplyvňovaný mnohými faktormi. Veľmi dôležité je miesto, na ktorom žiak vykonáva odborný výcvik. Ak sa dokáže zaradiť do kolektívu, ak sa tam dobre cíti, veľmi výrazne sa to prejaví na jeho odbornom raste. Problém vidím skôr v rodičoch. Mnoho rodičov chce svoje deti silou mocou umiestniť na maturitné odbory i keď ich deti nemajú o štúdium záujem a teoretické vzdelávanie ich nezaujíma. Keďže škola pripravuje žiakov na trh práce je v záujme každého žiaka, pokiaľ čo len trochu premýšľa nad svojim budúcim profesijným zaradením, aby absolvoval širokú ponuku kurzov, ktorými sa zdokonalí vo svojich praktických zručnostiach, získa certifikát a tým zvýši svoju cenu na trhu práce. Dnešný mladý človek si tento fakt už dosť výrazne uvedomuje a preto sa budúci kuchári i čašníci radi baristického kurzu zúčastnia. Účasť najmä v baristickej súťaži pre nás znamená zviditeľnenie a propagáciu školy i našich žiakov. Najmä však ide o ďalší profesijný rast tak žiakov ako i pedagógov, ktorí ich na súťaže pripravujú. Všetci tak získavajú prehľad o najnovších trendoch ale nadväzujú i nové známosti a priateľstvá. Naša škola je zapojená do duálneho systému od minulého školského roka, takže ešte nemáme prvých absolventov. Ak by sa tento systém realizoval tak, ako je naozaj legislatívne nastavený, bol by prínosom. My starší sme ho už zažili v minulom režime a fungoval veľmi dobre. To však chce ešte dlhú cestu a účinnú vzájomnú komunikáciu medzi školou a zamestnávateľom.”

 

Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola v Bratislave
Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola v Bratislave

 

Ing. Eva Hudek

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy SD Jednota v Šamoríne

„Väčšina študentov sa na našu školu hlási, najmä z dôvodu záujmu o gastronómiu a jej odbory. Niektorých gastronómia chytí za srdce ( tých je menej), niektorí vydržia a školu dokončia ale v gastronómii robiť nebudú a sú aj taký, ktorý po prvom ročníku idú študovať iný odbor. Pracovať v gastronómii je pekné ale náročné a žiaci to počas štúdia zistia. Naša škola ponúka možnosť aj baristického vzdelania prostredníctvom doplnkových kurzov, ktoré si žiaci vyžadujú a vďaka takýmto kurzom sa zvyšuje  ich cena na trhu práce. Do duálneho systému vstupujeme až tento školský rok. Žiaľ žiakov do učebných odborov sa nám hlási podstatne  menej ako do študijných odborov. Okrem úpravy učebných osnov, prináša duálny systém aj veľa administratívy.  Pozitíva uvidíme po prvom roku.“

 

Súkromná stredná odborná školá SD Jednota v Šamoríne
Súkromná stredná odborná školá SD Jednota v Šamoríne

 

Bc. Júlia Dovičovičová

Hlavná majsterka čašník, servírka Strednej odbornej školy dopravy a služieb v Nových Zámkoch

„V posledných rokoch vedomostná a aj emocionálna úroveň žiakov nastupujúcich na štúdium na odbory spoločného stravovania je na nižšej úrovni, ako to bolo po minulé roky. Žiaci síce sú dostatočne informovaní o spôsobe štúdia, ale majú nedostatočnú a často skreslenú predstavu o práci v gastronómii. Progres u študentov je veľmi individuálny.  V prvých mesiacoch je záujem o vedomosti a zručnosti väčšinou  veľký, ale postupne u niektorých klesá. Žiaci nemajú vytvorené pracovné návyky, praktická práca ich vyčerpáva a postupne niektorí strácajú záujem o zvolený odbor a snažia sa nájsť si iné štúdium, alebo zostávajú iba preto, aby si dokončili stredoškolské vzdelanie.  V tomto štádiu je potrebné žiakov silne motivovať. Tí, ktorých zvolený odbor baví, sa naďalej rozvíjajú. Problémov slabého záujmu o odbory spoločného stravovania je asi viacero. Z nášho pohľadu sú nasledovné:

  • rodičia preferujú maturitné odbory,
  • hoci je táto práca náročná, je málo ocenená. Rodičia žiakov sa pri výbere školy rozhodujú aj na základe zverejňovaných údajov o priemerných mzdách v NH,
  • žiaci po ukončení štúdia kvôli nízkym mzdám odchádzajú pracovať do iných sektorov hospodárstva,
  • v praxi sa stráca odbornosť, prácu čašníka a servírky robia nevyučení ľudia,
  • v spoločnosti je málo propagovaná práca v gastronómii,
  • chýba profesijná hrdosť .

Baristika posúva žiakov na vyššiu úroveň  Žiaci o ňu prejavujú veľký záujem, prináša im nový pohľad na gastronómiu a uvedomujú si, že umenie prípravy kávy bude pre ich budúce povolanie veľmi dôležité. Školitelia vedia v nich vzbudiť záujem, čo je pre vzdelanie jeden z najdôležitejších prvkov. Každá súťaž posúva pedagóga aj žiaka vpred. Žiaci sú prirodzene súťaživí, preto vkladajú do prípravy na súťaž veľa energie, času a záujmu a tým vzrastá u nich aj profesijná hrdosť. Samozrejme, že žiaka pripravuje pedagóg, ktorý tiež prostredníctvom súťaží získava nové podnety do svojej práce. Účasť na súťažiach tiež prispieva k prestíži školy. Duálny systém má svoje klady aj zápory. Pre školu je dobrá v tom smere, že spája teóriu s praxou, vedie k výmene skúseností, podnetov zo strany zamestnávateľov. Žiaci  dostávajú odmenu, pracujú priamo v praxi, čo ich viac pripravuje pre budúce povolanie. Nevýhodou môže byť jednostranná výučba, žiaci neprejdú učivo podľa tematických plánov a oproti žiakom, ktorých vyučovanie prebieha pod dohľadom odborných učiteľov a majstrov odborného výcviku im chýbajú  niektoré odborné zručnosti.“

 

Latte Art nalievanie

 

Ďakujeme, že ste si náš článok prečítali až dokonca. Veľmi radi by sme si vypočuli aj váš názor o Duálnom systéme. Ak by ste mali nejaké otázky alebo by ste sa chceli k tejto problematike vyjadriť, kontaktujte nás na emailovej adrese: info@academyofcoffee.sk

Ďalšie vyjadrenia už čoskoro…

 

Fotografie: Academy of Coffee, Unsplash.com