Kvalitná káva aj v Bardejove – druhé kolo ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018

Kvalitná káva aj v Bardejove – druhé kolo ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018

Po úspešnom prvom kole našej baristickej súťaže sme sa presunuli na východné Slovensko. Tradične už po tretí krát sme v spolupráci s Hotelovou akadémiou Jána Andraščíka v Bardejove pod vedením p. riaditeľky RNDr. Evy Čajkovej PhD. pripravili priestory a podmienky pre meranie si síl baristov z celého Slovenska i zahraničia.  Aj napriek chrípkovej epidémii sa 16.2.2018 predstavilo 20 súťažiach, ktorí svojimi výkonmi opäť dokázali, že baristika im koluje v krvi. Obzvlášť nás teší záujem začínajúcich baristov, študentov 1. ročníkov, ktorých počet neustále stúpa. Súťažné disciplíny zostali nezmenené pre starších aj mladších súťažiacich.

Súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dva krát espresso, dva krát cappuccino a dva krát voľný nápoj, v ktorých základ muselo byť espresso. Okrem sústredenosti sa na prípravu svojich kávových nápojov, každý súťažiaci musel komunikovať a obhajovať svoje nápoje pred degustačnou komisiou. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli hlavné body záujmu našich komisárov.

Kvality mladých baristov hodnotili odborníci zo Slovenska i Čiech

Do degustačnej komisie si zasadli:

Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD. –  tútor kávovej kultúry na Slovensku, komisár viacerých medzinárodných

baristických súťaží , certifikovaný lektor

Vladimír Koč – profesionálny barista, lektor, ambasádor známej značky kávy, komisár viacerých súťaží

Eva Horváthová -profesionálny barista, certifikovaný lektor SkBA, komisár viacerých baristických súťaží

Viktor Štefančík – profesionálny barista, prevádzkar známej kaviarne, komisár viacerých súťaží

 

Ako technický komisári sa predstavili:

Kamil Kováč – profesionálny pražiar a barista

Oldřich Holiš – cofeológ, certifikovaný lektor SkBA, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží

Oldřich Holiš ml. – profesionálny barista, certifikovaný lektor, trojnásobný majster ČR v baristike

 

Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže dohliadali:

Martina Holišová – zapisovateľka

Andrea Lopatka – moderátorka

 

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

  1. miesto: Ján Fuksa, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany
  2. miesto: Šimon Petrík, Súkromná SOŠ Mladosť Prešov
  3. miesto: Petra Chudíková, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany

Kategória 1. ročníkov

1.miesto: Michal Matisko, Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov

Špeciálna cena komisárov:    Inna Kryvyč, študentka z Ukrajiny, zastupujúca SSOŠ Mladosť Prešov

Špeciálne ceny získali:

Cena za ,,Najlepší voľný nápoj“:    Valéria Valeková, Stredná odborná škola Stará Ľubovňa

Cena za ,,Najlepšia technika“:   Šimon Slimák, Súkromná SOŠ Mladosť Prešov

Cena za ,,Najlepšia technika mlynčeka“:    Júlia Filičková, Stredná odborná škola Stará Ľubovňa

 

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, partnerom a priateľom baristickej súťaže.

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018 Bardejov, ktorí svojimi darmi, no najmä prístupom motivujú študentov pracovať na svojich zručnostiach.

Všetko je to len začiatok. Pokračujeme tretím kolom, ktoré sa uskutoční 27. marca v priestoroch Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch. Tešíme sa na nezabudnuteľnú atmosféru a nové priateľstvá.