KURZY COFFEE CONSULATE

KURZY COFFEE CONSULATE

Jedenásť hĺbkových kurzov od pestovania kávy cez jej spracovanie a samotnú prípravu. Výsledkom je medzinárodne platný certifikát a teoretické, ale i praktické vedomosti z rôznych oblastí sveta kávovníkov. Workshopy spĺňajú najvyššie štandardy vo vzdelávaní.

Espresso Kurz

KURZ ESPRESSO

V tomto kurze sa dozviete všetky relevantné informácie o espresse. Seminár obsahuje techniku prípravy od nastavenia mlynčeka, cez správnu techniku utláčania až po finálnu extrakciu. Počas celého trvania kurzu kladieme dôraz na profesionálnu hygienu pri príprave kávy a obsluhe strojov, ako aj odborný výklad teoretických poznatkov. Tento kurz je najobľúbenejším kurzom v našej inštitúci.

Trvanie Kurzu:  1 deň, od 9:00 do 17:00
Počet účastníkov:  max. 10 ľudí
Certifikát:   Coffee Consulate

Cena: 150€

KURZ LATTE ART

Tento kurz vám ponúkne informácie o mlieku, jeho kvalite, zložení a chuti. Lektor vás naučí správne speniť mlieko, vysvetlí vám podstatu mikropeny, naučí vás pripraviť bezchybné cappuccino a samozrejme ukáže základné techniky latte artu, ktoré si môžete u nás precvičovať.

Trvanie Kurzu: 1 deň, od 9:00 do 17:00
Počet účastníkov: max. 10 ľudí
Certifikát: Coffee Consulate

Cena: 150€

latte art
priprava

KURZ PRÍPRAVY KÁVY

V tomto školení sú zahrnuté informácie o základných pravidlách prípravy a extrakcie kávy, rozdiely v pražení a mletí na jednotlivé druhy prípravy kávy. V praktickej rovine budete sami pripravovať nápoj pomocou jednotlivých techník – french-press, jazzve, percolator, filtračné systémy (walküre, chemex), mokka a mnohé iné.

Trvanie Kurzu: 1 deň, od 9:00 do 17:00
Počet účastníkov: max. 10 ľudí
Certifikát: Coffee Consulate

Cena: 150€

KURZ KÁVOVÝCH MIEŠANÝCH NÁPOJOV

Kurz je založený na informáciách o základných princípoch spájania kávy s inými nápojmi. Seminár ponúka pohľad na klasické drinky, ktorých základnou ingredienciou je káva, ale ponúka možnosť vytvorenia svojho vlastného drinku na základe spájania jednotlivých chutí a jednotlivých metód prípravy kávy. Seminár dáva možnosť vyskúšať si jednotlivé ingrediencie, ako aj jednotlivé druhy prípravy kávy.

Trvanie Kurzu: 1 deň, od 9:00 do 17:00
Počet účastníkov: max. 10 ľudí
Certifikát: Coffee Consulate

Cena: 150€

drinky
priprava

KURZ PÔVOD KÁVY

Kurz vám prinesie informácie o botanickom a geografickom vplyve na chuť kávy, ozrejmí vám fakty o jednotlivých oblastiach pestovania kávovníka,
o možnostiach spracovania kávovníkového zrna, ako aj o jednotlivých druhoch a odrodách kávovníka. V priebehu seminára je samozrejmosťou cupping jednotlivých druhov a odrôd kávovníka.

Trvanie Kurzu: 1 deň, od 9:00 do 17:00
Počet účastníkov: max. 10 ľudí
Certifikát: Coffee Consulate

Cena: 150€

KURZ ZÁKLADY KÁVY 1

Počas tohto seminára sa dozviete všetko o pôvode kávovníkového zrna, jeho pestovaní, biologickej štruktúre, druhoch kávovníka a o oblastiach, kde sa kávovník pestuje. V praktickej rovine sa naučíte rozoznávať jednotlivé druhy kávovníkového zrna a hodnotiť jeho kvalitu.

Trvanie Kurzu: 1 deň, od 9:00 do 17:00
Počet účastníkov: max. 10 ľudí
Certifikát: Coffee Consulate

Cena: 150€

ZákladyKávy1
ZakladyKavy2

KURZ ZÁKLADY KÁVY 2

V tomto seminári vám ponúkame všetky relevantné informácie, ktoré potrebujete vedieť o spracovaní kávovníkového zrna, hodnotení jeho kvality a odhaľovaní defektov. Naučíme vás nájsť rozdiel v jednotlivých druhoch kávovníkového zrna a ukážeme vám kávové zrno rôznej kvality – od kávovníkového zrna štandardnej kvality až po výberové zrno.

Trvanie Kurzu: 1 deň, od 9:00 do 17:00
Počet účastníkov: max. 10 ľudí
Certifikát: Coffee Consulate

Cena: 150€

KURZ ZMYSLOVÉ ASPEKTY KÁVY

Seminár poskytuje informácie o botanickom a geografickom vplyve na chuť a arómu kávy a prezentuje základné zásady pri cuppingu. Naučíme vás, ako správne ochutnávať a hodnotiť pripravenú kávu a pomocou praktických cvičení vám ukážeme, ako správne vnímať chuť a arómu kávy.

Trvanie Kurzu: 1 deň, od 9:00 do 17:00
Počet účastníkov: max. 10 ľudí
Certifikát: Coffee Consulate

Cena: 150€

ZmysloveAspekty
Cupping

KURZ CUPTASTINGU

V tomto seminári sa dozviete, čo vlastne cuptasting je, v čom spočíva jeho zmysel a ako prebieha. Cuptasting je náročnou technikou, no na základe našich vedomostí a skúseností vám vieme poskytnúť dokonalý základ na rozvíjanie vašich chuťových zmyslov.

Trvanie Kurzu: 1 deň, od 9:00 do 17:00
Počet účastníkov: max. 10 ľudí
Certifikát: Coffee Consulate

Cena: 150€

KURZ PRAŽENIA KÁVY

Seminár o pražení vám ponúkne teoretický a hlavne praktický náhľad
na spracovanie a kvalitu zeleného kávovníkového zrna a na proces praženia. Obsah školenia zahŕňa spracovanie, triedenie a klasifikáciu, prepravu
a uskladnenie kávovníkového zrna, rôzne procesy praženia až po profesionálny cupping.

Trvanie Kurzu: 1 deň, od 9:00 do 17:00
Počet účastníkov: max. 4 ľudia
Certifikát: Coffee Consulate

Cena: 250€

Praženie
kaviaren

KURZ KAVIAREŇ

Seminár je určený pre prevádzkovateľov alebo majiteľov barov a kaviarní, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti ohľadom riadenia podniku. Dozviete sa tu dôležité informácie o prevádzkovaní kaviarne, rozdiely medzi Franchise a vytvorením svojej vlastnej značky, dôležitosť vytvorenia profesionálne vyškoleného tímu, ako aj novinky a trendy kaviarenského priemyslu.

Trvanie Kurzu: 1 deň, od 9:00 do 17:00
Počet účastníkov: max. 10 ľudí
Certifikát: Coffee Consulate

Cena: 150€