[heading_title_subtitle title=”OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV” title_color=”dark_title” border_color=”light_border” subtitle=”(zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)” subtitle_color=”dark_subtitle”]

ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

§2 – Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

NAČO SA POUŽÍVAJÚ VAŠE OS. ÚDAJE?

Pri prehliadaní webovej stránky Academy of Coffee sa sledujú vaše Cookies. Tieto Cookies sledujeme za účelom vylepšovania webovej stránky a analýzy návštevnosti.

Pre viac informácií o využívaní Cookies a Osobných údajov nás kontaktujte na: info@academyofcoffee.sk

PODMIENKY POSKYTNUTIA O.Ú.

§ 14 – Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

AK NESÚHLASÍTE S VYUŽÍVANÍM COOKIES POSTUPUJTE NASLEDOVNE:

V prehliadači Chrome

  1. Otvorte v počítači Chrome.
  2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viaca potom Nastavenia.
  3. Dole kliknite na Rozšírené.
  4. V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na položku Nastavenia obsahu.
  5. Kliknite na položku Súbory cookie.
  6. Potom môžete urobiť nasledovné:
    • Zapnúť súbory cookie: Aktivujte prepínač vedľa možnosti Zablokované.
    • Vypnúť súbory cookie: Vypnite možnosť Povoliť webom ukladať a čítať údaje súborov cookie.

 

Viac info o Cookies a o postupoch: Support.Google