Akreditované školiace stredisko pre baristov | Kávová kultúra | Vzdelávanie

Naša vízia

Pestovanie, praženie, príprava i samotná degustácia kávy je určitý druh kultúry, ktorú sa na Slovensku snažíme rozvíjať už takmer 10 rokov. Výsledkom náročnej práce a profesionálneho prístupu je miesto, kde nie len profesionálni 

baristi, ale aj bežní ľudia majú možnosť zistiť o káve a kávovníkovom zrne to, čo ich zaujíma, a taktiež to, čo potrebujú k správnemu vykonávaniu svojho povolania i pochopeniu náročnej cesty kávovníkového zrna až po chutnú šálku kávy.

Academy of Coffee je otvorená pre každého, komu naozaj záleží na chutnej šálke kávy a nechce brať jej zákulisie a správnu prípravu len za pridanú hodnotu, ale za potrebnú a neoddeliteľnú súčasť.

{ Prečo spoznať svet kávy prostredníctvom nás? }

* ODBORNOSŤ

Sme tím ľudí, korí svoj život zasvätili káve a jej spoznávaniu. Neustále sa vzdelávame a získavame aktuálne informácie zo sveta kávy, aj vďaka nemeckému školiacemu systému Coffee Consulate. Tento najväčší nemecký školiaci systém sa nachádza v dvanástich krajinách celého sveta a vďaka Academy of Coffee nie je ani Slovensko výnimkou.

* Vybavenosť

Každé školenie je zabezpečené prvotriednym vybavením od našich partnerov z celého sveta. Kávovary značky Astoria, mlynčeky od spoločnosti Eureka či pražiace linky značky Coffee-Tech Engineering sú len zlomkom partnerov, ktorých technológie sú súčasťou našich školení. Aj baristické školiace stredisko Academy of Coffee odporúča automatické kávovary NIVONA. Nivona je dlhoročným partnerom baristického školiaceho centra Academy of Coffee

* Konzultácie

Kurzom sa to u nás len začína. Dlhodobo komunikujeme s absolventmi jednotlivých školení v otázkach ich potrieb. Poskytujeme tréningové hodiny i poradenstvo v oblasti založenia vlastného podniku.

* CERTIFIKÁCIA

Po úspešnom absolvovaní základného baristického kurzu je výsledkom certifikát akreditovaného školiaceho strediska Academy of Coffee. V prípade absolvovania hĺbkového kurzu Coffee Consulate je výsledkom osvedčenie o absolvovaní kurzu v daný deň a následne medzinárodne uznávaný certifikát nemeckého školiaceho strediska Coffee Consulate.

* ŠKOLA HROU

Kurzy prebiehajú v priateľskej atmosfére a hravou formou. Preferujeme praktické cvičenia, ukážky, degustácie a príbehy z reálneho života. Interaktívnym spôsobom zapájame každého účastníka do celého priebehu kurzu, vďaka čomu kurz prebieha v uvoľnenej atmosfére a odovzdávanie potrebných vedomostí a zručností je oveľa efektívnejšie.

* ZÁKLADY

Na kurzoch pristupujeme individuálne k základným vedomostiam a zručnostiam. Rozvíjanie získaných informácii je možné iba vtedy, ak majú pevný základ. Je pre nás dôležité ukázať každému účastníkovi jednotlivé témy od ich počiatku.

{ Naši garanti }

OLDŘICH HOLIŠ st.

Odborný garant akreditovaného školiaceho strediska Academy of Coffee, cofeológ, certifikovaný lektor, barista, uznávaný pražiar, komisár medzinárodných baristických súťaží, medzinárodný degustátor, prezident Medzinárodného kávového inštitútu.

Doc. PharmDr. JOZEF AUGUSTÍN, PhD.

Odborný garant akreditovaného školiaceho strediska Academy of Coffee, ambasádor kávovej kultúry Slovenskej republiky, komisár medzinárodných baristických súťaží, medzinárodný degustátor, autor odborných kníh, certifikovaný lektor, čestný člen Medzinárodného kávového inštitútu.

Dr. STEFFEN SCHWARZ

Lekár, cofeológ, zakladateľ najväčšieho nemeckého školiaceho strediska a systému pre baristov Coffee Consulate, komisár medzinárodných súťaží, medzinárodný degustátor a čestný člen Medzinárodného kávového inštitútu.

EDGARD BRESSANI

Člen predstavenstva Brazílskej asociácie výberovej kávy, riaditeľ spoločnosti, ktorá združuje farmárov z Brazílie a exportuje výberovú kávu do celého sveta, komisár medzinárodných súťaží, medzinárodný degustátor, krstný otec Academy of Coffee a čestný člen Medzinárodného kávového inštitútu.

{ Partnerské inštitúcie }

V roku 2015 získalo naše školiace stredisko akreditáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Osvedčenie sa vydáva po úspešnom absolvovaní kurzu a skúšky na overenie odbornej spôsobilosti vykonanou nami, ako oprávnenou vzdelávacou inštitúciou podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Od roku 2019 sme súčasťou uvedenej priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom našej vzájomnej komunikácie je, aby študenti  odborných škôl získali pred vstupom na trh práce rôzne výhody a zvýšili si tak šancu pracovať na dobrých pozíciách v obore, ktorý vyštudovali a s prácou, ktorá ich napĺňa.

Dobrovoľné, politicky nezávislé občianske združenie, ktoré združuje všetkých ľudí, spoločnosti i inštitúcie z oblasti kávovej kultúry a celkovej gastronómie Slovenska a zahraničia. Hlavným cieľom je vzdelávanie v oblasti kávy, najmä so zameraním na spôsoby jej prípravy, dovozu, spracovania, praženia, balenia a zároveň aj na jej propagáciu a osvetu v rámci Slovenska a zahraničia. 

{ Naši lektori }

NIKOLETA ŠALMÍKOVÁ

Riaditeľka akreditovaného školiace strediska Academy of Coffee, profesionálna baristka, certifikovaná lektorka, komisárka medzinárodných baristických súťaží, medzinárodná degustátorka, autorka odborných článkov a textov „Kávového magazínu“, členka predstavenstva Medzinárodného kávového inštitútu. 

OLDŘICH HOLIŠ ml.

Profesionálny barista a pražiar, trojnásobný majster Českej republiky v baristike, certifikovaný lektor, medzinárodný degustátor, komisár medzinárodných baristických súťaží, technik pre baristické vybavenie, člen predstavenstva Medzinárodného kávového inštitútu.

JÁN FUKSA

Profesionálny barista a pražiar, certifikovaný lektor, víťaz baristickej súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ junior za rok 2018, prezident študentskej rady a člen predstavenstva Medzinárodného kávového inštitútu.

OLDŘICH HOLIŠ st.

Odborný garant akreditovaného školiaceho strediska Academy of Coffee, cofeológ, certifikovaný lektor, barista, uznávaný pražiar, komisár medzinárodných baristických súťaží, medzinárodný degustátor, prezident Medzinárodného kávového inštitútu.

Doc. PharmDr. JOZEF AUGUSTÍN, PhD.

Odborný garant akreditovaného školiaceho strediska Academy of Coffee, ambasádor kávovej kultúry Slovenskej republiky, komisár medzinárodných baristických súťaží, medzinárodný degustátor, autor odborných kníh, certifikovaný lektor, čestný člen Medzinárodného kávového inštitútu.

{ Náš cieľ }

NEUSTÁLE SA VZDELÁVAŤ

Vo svete množstva dezinformácii je pre nás dôležité neustále komunikovať s našimi partnermi po celom svete a prinášať potvrdené a skutočné informácie z oblasti pestovania, praženia i prípravy kávy ako aj vývoja technológii či skutočného života pestovateľov kávy z rôznych kútov sveta.

Osobné stretnutia s farmármi, výrobcami technológii i celosvetovo uznávanými pražiarmi a baristami sú pre nás prioritou v rámci nášho osobného rozvoja a ďalšieho vzdelávania.

POSÚVAŤ KÁVOVÚ KULTÚRU NA SLOVENSKU VPRED

Kávová kultúra nie je iba o príprave káve, no najmä o jej pití. Káva sa pije po celom svete a ani Slovensko nie je výnimkou. Má rôzne podoby, prípravy i konzumentov, ktorých možno rozdeliť na dva tábory. Ten prvý pije kávu pre potrebu kofeínu, ten druhý pije kávu kvôli jej chuti.

Našim hlavným cieľom je zväčšovať práve tábor skutočných kávičkárov, ktorým záleží na chuti ich obľúbenej šálky kávy. Edukácia a správna komunikácia je kľúčom k rozvíjaniu kávovej kultúry, a preto je pre nás osveta prostredníctvom vlastných publikácii, článkov, rozhovorov, videí i organizovania tematických eventov a workshopov prioritou.

ZATRAKTÍVNIŤ POVOLANIE BARISTU

Baristika a všeobecne gastronómia je veľmi podceňované odvetvie. V očiach mnohých ľudí sa považuje za najmenej ohodnotená s povesťou iba dočasnej práce. Len veľmi málo ľudí vidí v príprave kávy viac ako len stlačenie gombíka na kávovare, prípadne jej zaliatie horúcou vodou.

Zvýšením povedomia o káve už na základných školách pomôžeme pri správnom rozhodovaní sa o ďalšom výbere štúdia. Štúdium na odborných školách a hotelových akadémiách, tak získa atraktivitu z dôvodu skutočného záujmu o dané odbory.

 

,,NEZASPAŤ NA VAVRÍNOCH“

Ako sa hovorí, keď ,,zaspíte na vavrínoch“ aj ten najlepší sen či vízia sa rozplynú. Pri práci s kávou to platí dvojnásobne. Byť kreatívny, priateľský, zábavný, no zároveň stále odborný je pre nás tou najväčšou výzvou.

Povolanie barista podobne ako šálka chutnej kávy musí prinášať nezabudnuteľný zážitok. Bežné povolanie sa stáva poslaním, a preto je pre nás kľúčové ukázať ľudom svet kávy inak ako ho poznali doteraz. A čo to vlastne pre nás znamená? Keď o nás ľudia počujú, chcú nás zažiť, a keď nás zažijú, mení sa ich pohľad na každú šálku kávy.

{ Médiá }

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ