Mikuláš tento rok nepriniesol našim junior baristom len čokoládu. Posledné body za cestou do Brazílie sú už rozdané.

Mikuláš tento rok nepriniesol našim junior baristom len čokoládu. Posledné body za cestou do Brazílie sú už rozdané.

6. december tradične patrí každý rok poslušným deťom, čistým topánkam a balíkom plných sladkostí. V tomto roku však bol tento deň pre nás, baristov, o niečo výnimočnejší.

 

Práve v tomto dátume zavítal Mikuláš aj do Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu v Nitre a nadelil naozaj bohatú bodovú nádielku súťažiacim posledného kola baristickej súťaže pre juniorov ,,SLOVAK BARISTA CUP“. O posledné body za hlavnou výhrou zabojovalo 26 súťažiacich z 13-tich Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii Slovenska. Mladé talenty opäť dokázali, že im správna príprava kávy nie je ľahostajná a každú šálku premenili na umenie plné chutí a vlastnej kreativity. Mikuláš, naši celoročný partneri súťaže i hostiteľská škola SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre ocenili každého z nich naozaj bohatou výslužkou darčekov. Táto milá povinnosť obdarovávania neobišla ani našich pedagógov, bez ktorých by pravdepodobne neboli ani súťažiaci. Okrem talentu je dôležitá aj správna motivácia a vďaka nim môžeme dnes hodnotiť naozaj tých najlepších z najlepších. Hlavná výhra, preto patrí nielen víťazom, ale i všetkým pedagógom. Spoznávanie kávy od semienka až po šálku na najprestížnejších brazílskych plantážach za prítomnosti rôznych odborníkov z kávového sveta preto opäť zažije aj jeden z pedagógov, ktorý počas celého roka pripravovali a motivovali svojich študentov k najlepším baristickým výkonom.

Pedagógovia

Súťažiaci sa predstavili v dvoch hlavných bodovacích disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dva krát espresso, dva krát cappuccino a dva krát voľný nápoj, ktorého základom bola káva. Všetci súťažiaci museli absolvovať aj v tomto kole novú, zatiaľ len vzdelávaciu disciplínu, alternatívnu prípravu kávy. V každom kole tohto ročníka súťaže sa predstavila jedna z najviac používaných alternatívnych príprav na Slovensku i vo svete. Posledné kolo sa nieslo v duchu overovania svojich zručností a porozumenia počas prípravy všetkých jej podôb. Spomedzi príprav kávy cez Chemex, Aeropress, V60, Džezva a FrenchPress si každý súťažiaci vylosoval jednu, ktorú musel pred komisármi pripraviť, vysvetliť jednotlivé postupy a samozrejme aj ochutnať. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov, to boli hlavné body záujmu našich komisárov vo všetkých disciplínach.

Alternatívna príprava
Alternatívna príprava

Nadanie mladých baristov hodnotili odborníci zo Slovenskej i Českej kávovej scény.

Do degustačnej komisie si zasadli:

Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD. –  tútor kávovej kultúry na Slovensku, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží , certifikovaný lektor, odborný garant súťaže, čestný člen MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU

Lucia Šnircová – profesionálna baristka, komisárka viacerých baristických súťaží, majiteľka vyhľadávaného Coffee Shopu s výberovou kávou priamo od farmárov

Roman Pospíchal – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista a barman, komisár viacerých baristických súťaží

Jiří Beníček – certifikovaný komisár CBA, komisár viacerých baristických súťaží

 

Ako technický komisári sa predstavili:

Adam Troubil – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista a barman, komisár viacerých baristických súťaží, viacnásobný majster ČR

Jiří Novák – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista, komisár viacerých baristických súťaží

Oldřich Holiš ml. – profesionálny barista, certifikovaný lektor, trojnásobný majster ČR v baristike

 

Komisári Alternatívnej prípravy:

Jaroslav Grexa  – profesionálny barista, lektor a komisár viacerých baristických súťaží, zakladateľ a head barista JOE´ s Beans

Miroslav Vrábel – profesionálny barista, lektor a  komisár viacerých baristických súťaží, head barista Grand caffé brasserie, barista Urban House a obchodný zástupca spoločnosti Gastrocorp

 

Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže dohliadali:

Oldřich Holiš – odborný garant súťaže

Nikoleta Šalmíková – moderátorka

Martina Holišová – zapisovateľka

 

Garant súťaže Oldřich Holiš a komisár mlynčeka Oldřich Holiš jr.
Organizátor a garant súťaže Oldřich Holiš a komisár mlynčeka Oldřich Holiš jr.

 

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

  1. miesto: Dávid Omelka, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany
  2. miesto: Júlia Filičková, Stredná odborná škola Stará Ľubovňa
  3. miesto: Laura Mildeová, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica
Dávid Omelka
Dávid Omelka
Júlia Filičková
Júlia Filičková
Laura Mildeová a komisári súťaže
Laura Mildeová a komisári súťaže

 

Kategória 1. ročníkov

  1. miesto: Sára Alexandra Cagáňová, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany        
Sára Alecandra Cagáňová
Sára Alecandra Cagáňová

 

Špeciálne ceny získali:

,,Najlepší voľný nápoj“: Tomáš Haragaľ, Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava         

,,Najlepšia technika“: Eva Jaroščiaková, Hotelová akadémia Žilina        

,,Najlepšia technika mlynčeka“: Nikola Hulejová, SSŠ EDUCO, org.zl. Hotelová akadémia Námestovo

Tomáš Haragaľ
Tomáš Haragaľ
Eva Jaroščiaková
Eva Jaroščiaková
Nikola Hulejová
Nikola Hulejová

 

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, partnerom a priateľom baristickej súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2019 Nitra, ktorí svojimi darmi, no najmä prístupom motivujú študentov pracovať na svojich zručnostiach.

Špeciálne poďakovanie patrí pani riaditeľke Mgr. Alene Panisovej, ktorá so svojím tímom pripravila príjemnú vianočnú atmosféru a pedagógom všetkých škôl, ktorí počas celého roka svedomito pripravovali a motivovali svojich zverencov. Hlavne vďaka vám vzniká rodinná atmosféra v každom kole a súťažiaci tak majú možnosť zabudnúť  na stres a užiť si nezabudnuteľné, priateľské chvíle s ostatnými študentami.

"SLOVAK BARISTA CUP"
“SLOVAK BARISTA CUP”

A kto si počas roka viedol najlepšie? Najlepšími junior baristami za rok 2019 sa stali:

 

V kategórii starších žiakov:

  1. miesto   Nina Imreová, Hotelová akadémia Žilina
  2. miesto   Vladimír Hrdý, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany
  3. miesto   Dávid Omelka, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Pieťany

 

V kategórii mladších žiakov:

  1. miesto Sára Alexandra Cagáňová, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany

 

Víťazom srdečne gratulujeme a ostatným súťažiacim prajeme minimálne také kvalitné výkony aj v novom ročníku ,,SLOVAK BARISTA CUP“, junior 2020. Vo vás mladých baristoch je naša kávová budúcnosť. Ďakujeme, že vám na nej záleží. Informácie o bodovom stave všetkých súťažiacich a celkovom poradí nájdete v tabuľke pod článkom.

Zažite s nami slávnostné ocenenie víťazov za rok 2019 tradične na 1. Kávovom plese, ktorého 6. ročník sa uskutoční 22. februára 2020 v priestoroch hotela Holiday Inn v Trnave. Naše spoločné úspechy a mladé talenty prídu podporiť osobnosti z Kávového sveta, ktoré budú taktiež súčasťou historicky prvej Kávovej konferencie, ktorá sa uskutoční 21.februára 2020 v priestoroch hotela Holiday Inn v Trnave pod záštitou MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU. Odborné prednášky, zaujímavé diskusie, ukážky baristického umenia i rôzne ochutnávky budú hlavným programom Kávovej konferencie, ktorej cieľom je zabezpečiť kvalitné smerovanie gastronómie na Slovensku.

1. Kávový ples na svete (6. ročník)
1. Kávový ples na svete (6. ročník)

Tešíme sa na vás v pokračovaní našej baristickej súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior v novom roku 2020.  Štartujeme už 24. januára na výstave Danubiu Gastro Incheba Bratislava.

 

Bodovacie Tabuľky – Brazília 2020

Body – Brazilia na rok 2019

Body – Brazilia na rok 2019 – 1

4_VÝSLEDKOVÁ-LISTINA Nita 6.12.19 starsi studenti