Akreditované školiace stredisko pre baristov | Kávová kultúra | Vzdelávanie

„SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 Bardejov

Druhé kolo baristickej súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 sme odštartovali opäť po roku v Bardejove aj pod názvom Bardejovský Barista. Slovenská barmanská asociácia so svojou baristickou sekciou vedenou akreditovaným školiacim strediskom Academy of Coffee v spolupráci s Hotelovou akadémiou J. Andraščíka v Bardejove pripravili pôdu pre 21 mladých baristov z 10-tich stredných odborných škôl a hotelových akadémii z celého Slovenska

Disciplíny súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“

Súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dva krát espresso, dva krát cappuccino a dva krát voľný nápoj, v ktorých základ muselo byť espresso. Prípravu svojich kávových nápojov, každý súťažiaci musel komunikovať a obhajovať svoje nápoje pred degustačnou komisiou. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli hlavné body záujmu našich komisárov.

Výhercovia súťaže

Do degustačnej komisie si zasadli:

Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD. – tútor kávovej kultúry na Slovensku, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží
Veronika Holišová – profesionálna baristka a lektorka
Matej Šalmík – profesionálny barista
Eva Horváthová – profesionálna baristka a lektorka

Technický komisári súťaže:

Kamil Kováč – profesionálny pražiar a barista
Oldřich Holiš ml. – profesionálny barista, trojnásobný majster ČR v baristike
Oldřich Holiš st. – cofeológ, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží

Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže SLOVAK BARISTA CUP dohliadali Martina Holišová a profesionálny lektor a barista Nikoleta Šalmíková.

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

1. miesto: Alexandra Michálková, Hotelová akadémia Žilina
2. miesto: Šimon Petrík, Súkromná SOŠ Mladosť Prešov
3. miesto: Stanislav Kost, Hotelová akadémia Bardejov

Špeciálne ceny získali:

Cena za „Najlepší voľný nápoj: 
Terézia Valjentová, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany

Cena za „Najlepšia technika: 
Alexandra Michálková, Hotelová akadémia Žilina

Cena za „Najlepšia technika mlynčeka”: 
Patrícia Žitná, SOŠ gastronómie a CR Nitra

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, partnerom a priateľom baristickej súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 Bardejov.

Súťaž bola náročne krásna. Svojim umením a záujmom zlepšujú kávovú kultúru. ĎAKUJEME VÁM BARISTI! Cieľom tejto súťaže je podpora mladých talentov a rozvíjanie ich osobnosti.

Vidíme sa už čoskoro! 11. apríla v spolupráci s HA Ľ. Wintera Piešťany a 25. apríla v spolupráci s SSOŠ EDUCO Námestovo

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ