Akreditované školiace stredisko pre baristov | Kávová kultúra | Vzdelávanie

TOP GASTRO SLOVAKIA 2017

Po veľkonočnom oddychu sme sa preniesli do krásneho oravského prostredia. Súkromná Spojená škola EDUCO Námestovo pri príležitosti svojho 55. výročia založenia školy usporiadala dva dni plné gastronomického umenia pod názvom TOP GASTRO Slovakia. 25. a 26. apríl sa niesol v duchu fair play a ukážok zručností someliérov, cukrárov, barmanov, flairistov a samozrejme aj baristov. Slovenská barmanská asociácia so svojou baristickou sekciou, ktorá je vedená akreditovaným školiacim strediskom Academy of Coffee spolu so SSOŠ EDUCO Námestovo, pripravili príjemné prostredie a živú atmosféru spolu pre 23 študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii Slovenskej republiky.

Špeciálnym hosťom, ktorý prišiel podporiť mladé talenty, bol poslanec NR SR p. Igor Janckulík. Výkony baristov ho natoľko očarili, že spolu s odbornými garantmi súťaže p. Oldřichom Holišom a p. Doc. Pharm. Jozefom Augustínom, PhD. odovzdali všetkým súťažiacim knihu p. Augustína „Pri káve, o káve a kávovinách“. Veríme, že kniha bude pre nich motiváciou sa neustále vzdelávať. Súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, v ktorých základom muselo byť espresso.

Okrem sústredenosti sa na prípravu svojich kávových nápojov musel každý súťažiaci komunikovať a obhajovať svoje nápoje pred degustačnou komisiou. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli hlavné body záujmu našich komisárov. Rozhodovanie o víťazoch mali v rukách na slovo vzatí odborníci.

Do degustačnej komisie si zasadli:

Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD. –  tútor kávovej kultúry na Slovensku, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží , certifikovaný lektor a komisár SkBA
Juraj Tokarčík – certifikovaný komisár SkBA, profesionálny barista
Petr Čapek – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista
Vladimír Koč –certifikovaný komisár SkBA, profesionálny barista

Ako technický komisári sa predstavili:

Goran Jozic – certifikovaný komisár CBA
Jiří Novák – certifikovaný komisár CBA
Oldřich Holiš ml. – profesionálny barista, trojnásobný majster ČR, certifikovaný komisár SkBA
Oldřich Holiš st. – cofeológ, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží, certifikovaný komisár SkBA

Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže dohliadali Martina Holišová a profesionálny lektor a  barista Nikoleta Šalmíková.

Špeciálne ceny získali:

Cena za Najlepší voľný nápoj:                       
Šimon Petrík, SSOŠ MLADOSŤ Prešov

Cena za Najlepšia technika:                           
Denisa Tolarovičová, HA Ľ. Wintera Piešťany

Cena za Najlepšia technika mlynčeka:
Stanislav Kost, HA J. Andraščíka Bardejov

Cenu za najčistejšiu prácu a precíznu techniku získala:
Martina Rapcová zo SOŠ obchodu a služieb Zvolen

Cenu za najlepšiu a najčistejšiu prácu nováčika medzi baristami získala
Barbora Korcoňová zo SSOŠ EDUCO Námestovo

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ