Akreditované školiace stredisko pre baristov | Kávová kultúra | Vzdelávanie

„SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017

Posledné kolo, posledné body, nezabudnuteľná atmosféra! „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 Nitra

Posledné kolo tohto ročníka baristickej súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 prebiehalo tradične v spolupráci s SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre. 8. december sa stal dňom plných výnimočných  ľudí a nezabudnuteľnej atmosféry. Vianoce sú sviatkami pokoja  a emócii, a to že sa blížia bolo cítiť v každom z nás.

Súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dva krát espresso, dva krát cappuccino a dva krát voľný nápoj, v ktorých základ muselo byť espresso. Okrem sústredenosti sa na prípravu svojich kávových nápojov, každý súťažiaci musel komunikovať a obhajovať svoje nápoje pred degustačnou komisiou. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli hlavné body záujmu našich komisárov.

Mladé talenty prišli podporiť aj vzácni a vážení hostia z Nitrianskeho samosprávneho kraja pod vedením p. PhDr. Ľubice Libovej PhD., ktorá prišla v mene predsedu p. doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

Do degustačnej komisie si zasadli:

Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD. –  tútor kávovej kultúry na Slovensku, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží , certifikovaný lektor
Eva Horváthová – profesionálny barista, certifikovaný lektor SkBA
Adam Troubil – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista a barman, viacnásobný majster ČR
Roman Pospíchal – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista a barman, komisár viacerých baristických súťaží

Ako technický komisári sa predstavili:

Kamil Kováč – profesionálny pražiar a barista
Jiří Novák – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista, komisár viacerých baristických súťaží
Oldřich Holiš ml. – profesionálny barista, certifikovaný lektor, trojnásobný majster ČR v baristike

Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže dohliadali:

Oldřich Holiš st. – cofeológ, certifikovaný lektor SkBA, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží
Nikoleta Šalmíková -profesionálny barista, certifikovaný lektor SkBA, komisár viacerých baristických súťaží
Martina Holišová – zapisovateľka

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

1. miesto: 
Nikola Korcoňová, Súkromná Spojená škola EDUCO Námestovo

2. miesto: 
Zuzana Kubalová, Hotelová akadémie Žilina

3. miesto: 
Alexandra Michálková, Hotelová akadémia Žilina

Špeciálne ceny získali:

Cena za Najlepší voľný nápoj:  
Alexandra Michálková, Hotelová akadémia Žilina

Cena za Najlepšia technika:  
Zuzana Kubalová, Hotelová akadémia Žilina

Cena za Najlepšia technika mlynčeka:  
Nikola Korcoňová, Súkromná Spojená škola EDUCO Námestovo

1. Špeciálna cena: 
Ema Hlavnová, SOŠ elektrotechnická Trnava (najmladšia súťažiaca, ktorá nie je z gastronomického oboru avšak svojím výkonom na súťažiach sa vyrovnáva junior baristom)

2. Špeciálna cena: 
Michaela Nemcová, HA Mikovíniho Bratislava (za najlepšiu komunikáciu a reprezentáciu)

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, partnerom a priateľom baristickej súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 Nitra

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ