,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 Nitra

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 Nitra

Posledné kolo, posledné body, nezabudnuteľná atmosféra!

Posledné kolo tohto ročníka baristickej súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 prebiehalo tradične v spolupráci s SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre. 8. december sa stal dňom plných výnimočných  ľudí a nezabudnuteľnej atmosféry. Vianoce sú sviatkami pokoja  a emócii, a to že sa blížia bolo cítiť v každom z nás.

 

Súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dva krát espresso, dva krát cappuccino a dva krát voľný nápoj, v ktorých základ muselo byť espresso. Okrem sústredenosti sa na prípravu svojich kávových nápojov, každý súťažiaci musel komunikovať a obhajovať svoje nápoje pred degustačnou komisiou. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli hlavné body záujmu našich komisárov.

 

Mladé talenty prišli podporiť aj vzácni a vážení hostia z Nitrianskeho samosprávneho kraja pod vedením p. PhDr. Ľubice Libovej PhD., ktorá prišla v mene predsedu p. doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

 

Do degustačnej komisie si zasadli:

Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD. –  tútor kávovej kultúry na Slovensku, komisár viacerých medzinárodných

baristických súťaží , certifikovaný lektor

Eva Horváthová – profesionálny barista, certifikovaný lektor SkBA

Adam Troubil – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista a barman, viacnásobný majster ČR

Roman Pospíchal – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista a barman, komisár viacerých baristických súťaží

 

Ako technický komisári sa predstavili:

Kamil Kováč – profesionálny pražiar a barista

Jiří Novák – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista, komisár viacerých baristických súťaží

Oldřich Holiš ml. – profesionálny barista, certifikovaný lektor, trojnásobný majster ČR v baristike

 

Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže dohliadali:

Oldřich Holiš – cofeológ, certifikovaný lektor SkBA, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží

Nikoleta Šalmíková -profesionálny barista, certifikovaný lektor SkBA, komisár viacerých baristických súťaží

Martina Holišová – zapisovateľka

 

Komisári “SLOVAK BARISTA CUP” s riaditeľkou Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu Mgr. Alenou Panisovou a riaditeľom Hotelovej akadémie Mgr. Jaroslavom Mačekom

 

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

1. miesto: Nikola Korcoňová, Súkromná Spojená škola EDUCO Námestovo

2. miesto: Zuzana Kubalová, Hotelová akadémie Žilina

3. miesto: Alexandra Michálková, Hotelová akadémia Žilina

 

Špeciálne ceny získali:

Cena za ,,Najlepší voľný nápoj“:  Alexandra Michálková, Hotelová akadémia Žilina

Cena za ,,Najlepšia technika“:   Zuzana Kubalová, Hotelová akadémia Žilina

Cena za ,,Najlepšia technika mlynčeka“:   Nikola Korcoňová, Súkromná Spojená škola EDUCO Námestovo

 

 

1. Špeciálna cena: Ema Hlavnová, SOŠ elektrotechnická Trnava

(najmladšia súťažiaca, ktorá nie je z gastronomického oboru avšak svojím výkonom na súťažiach sa vyrovnáva junior baristom)

 

2. Špeciálna cena: Michaela Nemcová, HA Mikovíniho Bratislava

(za najlepšiu komunikáciu a reprezentáciu)

 

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, partnerom a priateľom baristickej súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 Nitra

Súťaž bola náročne krásna. Vznikli víťazi i ,,porazení“. Porazený však nebol ani jeden barista  a to vďaka svojej odvahe a chuti byť lepší. Svojim umením a záujmom zlepšujú kávovú kultúru. ĎAKUJEME VÁM BARISTI!

 

Špeciálne poďakovanie patrí p. riaditeľke  Mgr. Alene Panisovej a celému jej tímu za príjemnú vianočnú atmosféru, vďaka ktorej všetci prítomní a hlavne súťažiaci zabudli na stres a užili si nezabudnuteľné, priateľské chvíle s ostatnými súťažiacimi, pedagógmi, či komisármi. Okrem vianočnej nálady si každý súťažiaci s pedagógom odniesli aj sladké pozornosti, ktoré si pre nich SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre pripravila.

 

A kto sa stal novým junior majstrom za rok 2017? Dozvieme sa spoločne na 4. ročníku 1. Kávového plesu 10.02.2018 v Holiday Inn v Trnave. Našich víťazov prídu podporiť aj farmári z celého sveta na čele s našimi odbornými garantmi Edgardom Bressanim z Brazílie a Steffenom Schwarzom z Nemecka. Práve tieto známe mená z kávového sveta osobne odovzdajú ceny našim víťazom, ktorou bude aj pozvánka do ich krajiny.

 

Tešíme sa na každého z vás v pokračovaní našej baristickej súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior v novom roku 2018.

Štartujeme už 26.01.2018 na výstave Danubius Gastro Incheba.