Akreditované školiace stredisko pre baristov | Kávová kultúra | Vzdelávanie

Najväčšie školiace baristické stredisko otvorilo svoje brány

Najväčšie školiace baristické stredisko otvorilo svoje brány. Nedostatok kvalifikovaného personálu, slabý záujem žiakov o štúdium na odborných školách s gastronomickým zameraním, ale aj demotivovanosť odborných pedagógov viedlo pred desiatimi rokmi k vzniku školiaceho strediska Academy of Coffee, ktoré dnes otvára brány najväčšieho školiaceho strediska a tréningového centra na Slovensku.

„Svet gastronómie sa pomaly, ale isto mení. Z potreby ľudí ísť sa najesť či dať si kofeín v podobe kávy sa stáva kultúra. Gastronómia na Slovensku dnes potrebuje viac ako len dobrých kuchárov či čašníkov. Nezáujem študentov o gastronomické odbory, ale i slabé finančné ohodnotenie kvalifikovaného personálu má dnes spoločného vinníka – podceňovanie gastronómie a služieb s ňou spojených verejnosťou.“ podotkol odborný garant školiaceho strediska Academy of Coffee a prezident Medzinárodného Kávového Inštitútu, Oldřich Holiš.

ČO PRINIESOL „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“

8. február sa stal dňom, kedy sa otvorili brány nových priestorov budúcnosti odborného vzdelávania. Viac ako 50 pedagógov z dvadsiatich stredných odborných škôl a hotelových akadémií z celého Slovenska spoznalo svet kávy z iného pohľadu a nahliadlo do zákulisia odborného vzdelávania z pohľadu profesionálnych baristov.

Zaujímavý program, chutné občerstvenie, príjemná atmosféra, no najmä ukážky zručností absolventov baristických kurzov z radov študentov a ochutnávka miešaných kávových nápojov od spoločnosti Athea,s.r.o., výhradného distribútora značky 1833 Routin pre Slovenskú republiku doplnilo prezentáciu  nových vzdelávacích modulov a aktuálnych trendov v oblasti baristiky.

„Nastal čas posunúť sa vpred a priniesť ľuďom svet kávy z iného pohľadu. Káva a vzdelávanie o nej sa pre nás stalo vášňou. Káva dáva prácu stovkám miliónom ľudí po celom svete, ktorí sú od nej závislí, avšak iným spôsobom ako my. V každej šálke kávy vidíme ťažkú prácu desiatok ľudí a človeka s obrovskou pokorou a vďakou. Vzdelávanie je pre nás určitý druh kultúry.“ pokračuje riaditeľka školiaceho strediska Academy of Coffee Nikoleta Šalmíková

ACADEMY OF COFFEE V NOVOM „ŠATE“

Nové priestory dnes neprinášajú iba moderné vybavenie či bežné kurzy. Academy of Coffee sa stáva miestom neobmedzených možností pre profesionálne i voľnočasové vzdelávanie v oblasti kávy jej prípravy i pestovateľského zákulisia. Prepájanie ľudí zo školského a podnikateľského prostredia, organizovanie zážitkových teambuildingov pre podnikateľov, inovačných workshopov pre pedagógov či motivačných exkurzii s množstvom hravých aktivít pre žiakov a študentov dokáže zlepšiť povedomie o celkovej gastronómii na Slovensku. Vďaka správnej motivácii odborných škôl a zanietených pedagógov sa z Academy of Coffee stáva vysunuté pracovisko odborného a duálneho vzdelávania s možnosťou rekvalifikácie za účelom skvalitnenia služieb a života ľudí úzko spojených s kávou, gastronómiou i celým cestovným ruchom.

Academy of Coffee dnes svojimi aktivitami prispieva k zatraktívneniu povolaniu barista, vzdeláva viac ako len prípravu kávy, podnecuje k štúdiu na odborných školách, organizuje vzdelávacie aktivity a sleduje moderné trendy v oblasti baristiky. Odbornosť, vybavenosť, vlastné učebné materiály a edukačné pomôcky či vzdelávanie hrou dnes reprezentujú školiace stredisko, ktorého školiace systémy sa využívajú v 12 krajinách po celom svete. 

Desať rokov vzdelávania po hlavičkou akreditovaného školiaceho strediska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prinieslo viac ako 5000 spokojných ľudí spomedzi začínajúcich, ale i profesionálnych baristov, ľudí z domácností a samozrejme študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémií.

LEN VZDELÁVAŤ NESTAČÍ

Súčasťou vzdelávania je aj osveta. Vytvorili sme miesto pre všetkých študentov, súťaž SLOVAK BARISTA CUP. Ukážka baristických zručností, komunikatívnosť a láska k povolaniu „barista“ spojila v začiatkoch nie viac ako desať súťažiacich, z ktorých sa dnes vytvorila komunita viac ako tridsiatich študentov. Emócie, zážitky, spomienky a priateľstvá je to, čo s obyčajnej súťaže zručností, robí už sedem rokov miesto opätovných stretnutí a vymieňania si skúseností s cieľom vniesť do sveta gastronómie kultúru a zážitok.

Obrovskú podporu na celoštátnej úrovni poskytuje školiacemu stredisku občianske združenie Medzinárodný kávový inštitút , Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenská živnostenská komora,  vďaka ktorým toto akreditované školiace stredisko získava oveľa širší rozmer. Pestovatelia a partneri z celého sveta, uznávané zamestnávateľské a podnikateľské združenia vnášajú do bežného vzdelávania potrebnú dávku „reality“ v podobe skutočných potrieb aktuálneho trhu práce.

Ďakujeme viac ako 30 vzdelávacím inštitúciám a viac ako 30 partnerom Medzinárodného kávového inštitútu, ktorí sa pre nás stali priateľmi, a vďaka ktorým sa nám darí vychovávať čoraz viac mladých ľudí, ktorí neberú svoju prácu len ako povolanie, ale najmä ako poslanie.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ PRÁVE S NAMI

Sme tím ľudí, korí svoj život zasvätili káve a jej spoznávaniu. Neustále sa vzdelávame a získavame aktuálne informácie zo sveta kávy. Súčasťou našich aktivít je prvotriedne technologické vybavenie, praktické ukážky a množstvo reálnych vzoriek z pestovateľských krajín. Naše kurzy, ale i aktivity prebiehajú v priateľskej atmosfére a hravou formou. Preferujeme praktické ukážky, degustácie a príbehy z reálneho života.

AKO TO VNÍMAJÚ ODBORNÍ PEDAGÓGOVIA

Po nahliadnutí pedagógov do zmodernizovaných priestorov školiaceho strediska a predstavení jednotlivých vzdelávacích modulov bolo cieľom podujatia zistiť aktuálny stav a pohľad pedagógov odborných škôl a hotelových akadémií na súčasný stav odborného vzdelávania a celkovej gastronómie na Slovensku. Ako sa v nových priestoroch páčilo pedagógom, ale aj to, prečo je podľa nich, slabý záujem o vzdelávanie gastronomických odborov sa dočítate v ich krátkych vyjadreniach.

„Organizácia podujatia bola zvládnutá výborne, program správne navrhnutý. Je potrebné lepšie priblížiť žiakom a rodičom odborné vzdelávanie už na úrovni základných škôl, nakoľko žiaci gastronomických odborov majú odborné zručnosti, vďaka ktorým prichádza aj možnosť ich uplatnenia sa na trhu práce ihneď po skončení školy, čo je v porovnaní so všeobecným vzdelávaním obrovskou výhodou“

„Myslím, že školiace stredisko to má našliapnuté výborne. Súčasným problémom je nezáujem žiakov o vzdelanie ako také. Vidím aj pasivitu zo strany rodičov. Skôr by som povedala, že sú to práve žiaci, ktorí sa musia vzchopiť a začať premýšľať nad budúcnosťou. Rodičia by ich mali podporovať. Veď vzdelanie nám dáva poznanie a poskytuje podklad pre úspech. Na našej škole sa problematike kávy venuje dostatočná pozornosť aj vzhľadom na fundovanosť pedagógov. Vo všeobecnosti je však najväčší záujem žiakov študovať na gymnáziách. Do učebných odborov prichádzajú slabší žiaci, často krát s rôznymi špeciálnymi potrebami. Škola, aj keď disponuje s nadštandardne priestorovým  a technologickým vybavením, má množstvo úspechov v oblasti vzdelávania, nemôže vzdelávať v danom odbore, pretože študijné odbory boli daným samosprávnym krajom zrušené. Školy výlučne iba s trojročnými odbormi sú málo zaujímavá pre verejnosť a podceňované vo všeobecnosti“

„Stretnutie bolo pripravené na vysokej úrovni. Priestory sú moderne vybavené a obsah kurzov správne nastavený. V školiacom stredisku vidím kvalitu vzdelávania najmä v lepšej motivácii študentov pracovať a vzdelávať sa v danom obore. Záujem o prácu v gastronómii počas „covidu“ upadol. Dnes to opäť mierne narastá, ale stále je záujem o štúdium na školách s gastronomickým zameraním nízky. Väčšina rodičov uprednostňuje gymnázia a obchodné akadémie“

„Návštevu u vás hodnotíme veľmi pozitívne. Priestory, vybavenie, obsah kurzov ako aj prístup školiteľov je veľkou motiváciou vzdelávať našich žiakov v príprave kávy priamo vo vašom stredisku.  Záujem o gastronomické odbory v našom kraji je priemerný. Sme škola s trojročnými odbormi a žiaci, ktorí sa k nám hlásia majú slabé vzdelávacie výsledky a málo z nich je presvedčených o svojom budúcom povolaní, ale i medzi nimi sa nájdu šikovní a pre remeslo zapálení žiaci. Avšak len veľmi málo žiakov vstupuje po škole do práce v gastronomickom odvetví kvôli nízkemu ohodnoteniu  a nízkym nárokom zamestnávateľov“

„Organizáciu ako aj program hodnotíme veľmi dobre. Myslím si, že sme sa zas posunuli o niečo bližšie k ideálnemu stavu v oblasti baristiky. Priestory ako aj vybavenie spĺňajú  najvyššie kritéria súčasného moderného školiaceho strediska. Môj pohľad na súčasnú situáciu v gastronómii ako aj gastronomické odbory je dosť skeptický. Zrušenie študijných odborov čašník a kuchár výraznou mierou prispeje k zhoršeniu už tak neradostnej situácie v nej. Záujem o odborné vzdelávanie je v súčasnej dobe slabší, deti o manuálne zručnosti nemajú záujem, a keď sa k tomu pridajú ešte aj rodičia tak je to obraz súčasného stavu odborného vzdelávania a nedostatku kvalifikovaného personálu v našich prevádzkach“

„Program podujatia bol skvelý, nadchol ma. Podarilo sa vám skvelé dielo. Bola som na DOD u vás prvý krát, pre mňa osobne bolo všetko výborné, na vysokej úrovni. Záujem o odborné vzdelávanie je slabý, žiaci na učebný odbor idú viac menej preto, lebo nevedia kam. Bola som nadšená z toho, čo som u vás videla. Verím, že aj prostredníctvom Vás budeme môcť lepšie motivovať našich súčasných, ale aj budúcich žiakov k štúdium odborného vzdelávania“

„Všetko bolo výborne zorganizované a program bol zaujímavý a pestrý, nieje čo vytknúť. Priestory  a aj vybavenie hodnotím na plný počet bodov Myslím, že záujem u niektorých žiakov je, alebo môže byť, ak so žiakmi budeme o tom rozprávať, poprípade sa im zaradí väčšia časť učebných materiálov do výučby“

ZÁVER

Gastronómia je vo všeobecnosti na Slovensku veľmi podceňovaný odbor. Je viac ako dôležité prinavrátiť život gastronómii prostredníctvom skutočných odborníkov a zamestnancov s odbornými vedomosťami a zručnosťami, ktorí bežní podnik premenia na miesto zážitku a kultúry.

Tradície vo výchove kvalitných pracovníkov práve v tomto odvetví majú Stredné odborné školy a Hotelové akadémie. Ich cieľom nie je vychovať len čašníka, len kuchára, ale v prvom rade človeka, ktorého práca napĺňa radosťou a je ochotný svoju radosť odovzdávať ďalej. V súčasnosti tieto školy vychovávajú plnohodnotných ľudí pre prácu v špičkových gastronomických prevádzkach a hoteloch.  Ich štúdium má široké zameranie  pre rôzne úspešné pozície a získavanie množstva potrebných zručností, ktoré im budú nápomocné aj v bežnom živote. Nepodceňujme odbory, ktoré učia naše deti základným ľudským vlastnostiam ako pokora či úcta k iným povolaniam a samotným ľuďom.

Je jedno či ste kávový nadšenec, majiteľ podniku, pražiar, barista, študent či pedagóg. Academy of Coffee je  pre každého, kto chce spoznať svet kávy z iného pohľadu. Náš svet kávy je aj vašim.

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ