Akreditované školiace stredisko pre baristov | Kávová kultúra | Vzdelávanie

Najväčšie školiace baristické stredisko otvorilo svoje brány

Najväčšie školiace baristické stredisko otvorilo svoje brány. Nedostatok kvalifikovaného personálu, slabý záujem žiakov o štúdium na odborných školách s gastronomickým zameraním, ale aj demotivovanosť odborných pedagógov viedlo pred desiatimi rokmi k vzniku školiaceho strediska Academy of Coffee, ktoré dnes otvára brány najväčšieho školiaceho strediska a tréningového centra na Slovensku.

„Svet gastronómie sa pomaly, ale isto mení. Z potreby ľudí ísť sa najesť či dať si kofeín v podobe kávy sa stáva kultúra. Gastronómia na Slovensku dnes potrebuje viac ako len dobrých kuchárov či čašníkov. Nezáujem študentov o gastronomické odbory, ale i slabé finančné ohodnotenie kvalifikovaného personálu má dnes spoločného vinníka – podceňovanie gastronómie a služieb s ňou spojených verejnosťou.“ podotkol odborný garant školiaceho strediska Academy of Coffee a prezident Medzinárodného Kávového Inštitútu, Oldřich Holiš.

ČO PRINIESOL „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“

8. február sa stal dňom, kedy sa otvorili brány nových priestorov budúcnosti odborného vzdelávania. Viac ako 50 pedagógov z dvadsiatich stredných odborných škôl a hotelových akadémií z celého Slovenska spoznalo svet kávy z iného pohľadu a nahliadlo do zákulisia odborného vzdelávania z pohľadu profesionálnych baristov.

Zaujímavý program, chutné občerstvenie, príjemná atmosféra, no najmä ukážky zručností absolventov baristických kurzov z radov študentov a ochutnávka miešaných kávových nápojov od spoločnosti Athea,s.r.o., výhradného distribútora značky 1833 Routin pre Slovenskú republiku doplnilo prezentáciu  nových vzdelávacích modulov a aktuálnych trendov v oblasti baristiky.

„Nastal čas posunúť sa vpred a priniesť ľuďom svet kávy z iného pohľadu. Káva a vzdelávanie o nej sa pre nás stalo vášňou. Káva dáva prácu stovkám miliónom ľudí po celom svete, ktorí sú od nej závislí, avšak iným spôsobom ako my. V každej šálke kávy vidíme ťažkú prácu desiatok ľudí a človeka s obrovskou pokorou a vďakou. Vzdelávanie je pre nás určitý druh kultúry.“ pokračuje riaditeľka školiaceho strediska Academy of Coffee Nikoleta Šalmíková

ACADEMY OF COFFEE V NOVOM „ŠATE“

Nové priestory dnes neprinášajú iba moderné vybavenie či bežné kurzy. Academy of Coffee sa stáva miestom neobmedzených možností pre profesionálne i voľnočasové vzdelávanie v oblasti kávy jej prípravy i pestovateľského zákulisia. Prepájanie ľudí zo školského a podnikateľského prostredia, organizovanie zážitkových teambuildingov pre podnikateľov, inovačných workshopov pre pedagógov či motivačných exkurzii s množstvom hravých aktivít pre žiakov a študentov dokáže zlepšiť povedomie o celkovej gastronómii na Slovensku. Vďaka správnej motivácii odborných škôl a zanietených pedagógov sa z Academy of Coffee stáva vysunuté pracovisko odborného a duálneho vzdelávania s možnosťou rekvalifikácie za účelom skvalitnenia služieb a života ľudí úzko spojených s kávou, gastronómiou i celým cestovným ruchom.

Academy of Coffee dnes svojimi aktivitami prispieva k zatraktívneniu povolaniu barista, vzdeláva viac ako len prípravu kávy, podnecuje k štúdiu na odborných školách, organizuje vzdelávacie aktivity a sleduje moderné trendy v oblasti baristiky. Odbornosť, vybavenosť, vlastné učebné materiály a edukačné pomôcky či vzdelávanie hrou dnes reprezentujú školiace stredisko, ktorého školiace systémy sa využívajú v 12 krajinách po celom svete. 

Desať rokov vzdelávania po hlavičkou akreditovaného školiaceho strediska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prinieslo viac ako 5000 spokojných ľudí spomedzi začínajúcich, ale i profesionálnych baristov, ľudí z domácností a samozrejme študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémií.

LEN VZDELÁVAŤ NESTAČÍ

Súčasťou vzdelávania je aj osveta. Vytvorili sme miesto pre všetkých študentov, súťaž SLOVAK BARISTA CUP. Ukážka baristických zručností, komunikatívnosť a láska k povolaniu „barista“ spojila v začiatkoch nie viac ako desať súťažiacich, z ktorých sa dnes vytvorila komunita viac ako tridsiatich študentov. Emócie, zážitky, spomienky a priateľstvá je to, čo s obyčajnej súťaže zručností, robí už sedem rokov miesto opätovných stretnutí a vymieňania si skúseností s cieľom vniesť do sveta gastronómie kultúru a zážitok.

Obrovskú podporu na celoštátnej úrovni poskytuje školiacemu stredisku občianske združenie Medzinárodný kávový inštitút , Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenská živnostenská komora,  vďaka ktorým toto akreditované školiace stredisko získava oveľa širší rozmer. Pestovatelia a partneri z celého sveta, uznávané zamestnávateľské a podnikateľské združenia vnášajú do bežného vzdelávania potrebnú dávku „reality“ v podobe skutočných potrieb aktuálneho trhu práce.

Ďakujeme viac ako 30 vzdelávacím inštitúciám a viac ako 30 partnerom Medzinárodného kávového inštitútu, ktorí sa pre nás stali priateľmi, a vďaka ktorým sa nám darí vychovávať čoraz viac mladých ľudí, ktorí neberú svoju prácu len ako povolanie, ale najmä ako poslanie.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ PRÁVE S NAMI

Sme tím ľudí, korí svoj život zasvätili káve a jej spoznávaniu. Neustále sa vzdelávame a získavame aktuálne informácie zo sveta kávy. Súčasťou našich aktivít je prvotriedne technologické vybavenie, praktické ukážky a množstvo reálnych vzoriek z pestovateľských krajín. Naše kurzy, ale i aktivity prebiehajú v priateľskej atmosfére a hravou formou. Preferujeme praktické ukážky, degustácie a príbehy z reálneho života.

AKO TO VNÍMAJÚ ODBORNÍ PEDAGÓGOVIA

Po nahliadnutí pedagógov do zmodernizovaných priestorov školiaceho strediska a predstavení jednotlivých vzdelávacích modulov bolo cieľom podujatia zistiť aktuálny stav a pohľad pedagógov odborných škôl a hotelových akadémií na súčasný stav odborného vzdelávania a celkovej gastronómie na Slovensku. Ako sa v nových priestoroch páčilo pedagógom, ale aj to, prečo je podľa nich, slabý záujem o vzdelávanie gastronomických odborov sa dočítate v ich krátkych vyjadreniach.

„Organizácia podujatia bola zvládnutá výborne, program správne navrhnutý. Je potrebné lepšie priblížiť žiakom a rodičom odborné vzdelávanie už na úrovni základných škôl, nakoľko žiaci gastronomických odborov majú odborné zručnosti, vďaka ktorým prichádza aj možnosť ich uplatnenia sa na trhu práce ihneď po skončení školy, čo je v porovnaní so všeobecným vzdelávaním obrovskou výhodou“

„Myslím, že školiace stredisko to má našliapnuté výborne. Súčasným problémom je nezáujem žiakov o vzdelanie ako také. Vidím aj pasivitu zo strany rodičov. Skôr by som povedala, že sú to práve žiaci, ktorí sa musia vzchopiť a začať premýšľať nad budúcnosťou. Rodičia by ich mali podporovať. Veď vzdelanie nám dáva poznanie a poskytuje podklad pre úspech. Na našej škole sa problematike kávy venuje dostatočná pozornosť aj vzhľadom na fundovanosť pedagógov. Vo všeobecnosti je však najväčší záujem žiakov študovať na gymnáziách. Do učebných odborov prichádzajú slabší žiaci, často krát s rôznymi špeciálnymi potrebami. Škola, aj keď disponuje s nadštandardne priestorovým  a technologickým vybavením, má množstvo úspechov v oblasti vzdelávania, nemôže vzdelávať v danom odbore, pretože študijné odbory boli daným samosprávnym krajom zrušené. Školy výlučne iba s trojročnými odbormi sú málo zaujímavá pre verejnosť a podceňované vo všeobecnosti“

„Stretnutie bolo pripravené na vysokej úrovni. Priestory sú moderne vybavené a obsah kurzov správne nastavený. V školiacom stredisku vidím kvalitu vzdelávania najmä v lepšej motivácii študentov pracovať a vzdelávať sa v danom obore. Záujem o prácu v gastronómii počas „covidu“ upadol. Dnes to opäť mierne narastá, ale stále je záujem o štúdium na školách s gastronomickým zameraním nízky. Väčšina rodičov uprednostňuje gymnázia a obchodné akadémie“

„Návštevu u vás hodnotíme veľmi pozitívne. Priestory, vybavenie, obsah kurzov ako aj prístup školiteľov je veľkou motiváciou vzdelávať našich žiakov v príprave kávy priamo vo vašom stredisku.  Záujem o gastronomické odbory v našom kraji je priemerný. Sme škola s trojročnými odbormi a žiaci, ktorí sa k nám hlásia majú slabé vzdelávacie výsledky a málo z nich je presvedčených o svojom budúcom povolaní, ale i medzi nimi sa nájdu šikovní a pre remeslo zapálení žiaci. Avšak len veľmi málo žiakov vstupuje po škole do práce v gastronomickom odvetví kvôli nízkemu ohodnoteniu  a nízkym nárokom zamestnávateľov“

„Organizáciu ako aj program hodnotíme veľmi dobre. Myslím si, že sme sa zas posunuli o niečo bližšie k ideálnemu stavu v oblasti baristiky. Priestory ako aj vybavenie spĺňajú  najvyššie kritéria súčasného moderného školiaceho strediska. Môj pohľad na súčasnú situáciu v gastronómii ako aj gastronomické odbory je dosť skeptický. Zrušenie študijných odborov čašník a kuchár výraznou mierou prispeje k zhoršeniu už tak neradostnej situácie v nej. Záujem o odborné vzdelávanie je v súčasnej dobe slabší, deti o manuálne zručnosti nemajú záujem, a keď sa k tomu pridajú ešte aj rodičia tak je to obraz súčasného stavu odborného vzdelávania a nedostatku kvalifikovaného personálu v našich prevádzkach“

„Program podujatia bol skvelý, nadchol ma. Podarilo sa vám skvelé dielo. Bola som na DOD u vás prvý krát, pre mňa osobne bolo všetko výborné, na vysokej úrovni. Záujem o odborné vzdelávanie je slabý, žiaci na učebný odbor idú viac menej preto, lebo nevedia kam. Bola som nadšená z toho, čo som u vás videla. Verím, že aj prostredníctvom Vás budeme môcť lepšie motivovať našich súčasných, ale aj budúcich žiakov k štúdium odborného vzdelávania“

„Všetko bolo výborne zorganizované a program bol zaujímavý a pestrý, nieje čo vytknúť. Priestory  a aj vybavenie hodnotím na plný počet bodov Myslím, že záujem u niektorých žiakov je, alebo môže byť, ak so žiakmi budeme o tom rozprávať, poprípade sa im zaradí väčšia časť učebných materiálov do výučby“

ZÁVER

Gastronómia je vo všeobecnosti na Slovensku veľmi podceňovaný odbor. Je viac ako dôležité prinavrátiť život gastronómii prostredníctvom skutočných odborníkov a zamestnancov s odbornými vedomosťami a zručnosťami, ktorí bežní podnik premenia na miesto zážitku a kultúry.

Tradície vo výchove kvalitných pracovníkov práve v tomto odvetví majú Stredné odborné školy a Hotelové akadémie. Ich cieľom nie je vychovať len čašníka, len kuchára, ale v prvom rade človeka, ktorého práca napĺňa radosťou a je ochotný svoju radosť odovzdávať ďalej. V súčasnosti tieto školy vychovávajú plnohodnotných ľudí pre prácu v špičkových gastronomických prevádzkach a hoteloch.  Ich štúdium má široké zameranie  pre rôzne úspešné pozície a získavanie množstva potrebných zručností, ktoré im budú nápomocné aj v bežnom živote. Nepodceňujme odbory, ktoré učia naše deti základným ľudským vlastnostiam ako pokora či úcta k iným povolaniam a samotným ľuďom.

Je jedno či ste kávový nadšenec, majiteľ podniku, pražiar, barista, študent či pedagóg. Academy of Coffee je  pre každého, kto chce spoznať svet kávy z iného pohľadu. Náš svet kávy je aj vašim.

KÁVOVÁ OSVETA UŽ AJ  MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Hlavným cieľom občianskeho združenia Medzinárodný Kávový Inštitút a jeho odborného garanta,  školiaceho strediska Academy of Coffee je vzdelávanie ľudí, ale i študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii o dôležitosti správnej a zdravej prípravy kávy ako aj jej pestovateľskom zákulisí. Tam to však ani zďaleka nekončí.

Gastronómia je vo všeobecnosti veľmi podceňovaný odbor na Slovensku. Pod kávou, ktorá je hnacím motorom každej gastronomickej prevádzky si mnohí predstavujú rozpustný prášok zaliati horúcou vodou. Povolanie barista a jeho dôležitosť v oblasti gastronómie je dlhodobo podceňované a to najmä po morálnej stránke. Veď ako sa hovorí „ kávu si viem spraviť aj doma“, otázka však znie „ chutí mi?, alebo len uspokojí potrebu povzbudenia? Ak nie je odpoveďou „chutí mi“, slovné spojenie „pijem kávu“, nie je na mieste.

ČO MAJÚ SPOLOČNÉ S KÁVOU DETI?

Vzdelávanie ide ruke v ruke s osvetou. Osveta o umení baristiky, kultúre pestovateľských krajín a samozrejme osveta o povolaní „barista“ sú dôležitou súčasťou našich aktivít. Každý rodič chce aby uplatnenie jeho dieťaťa v živote bolo čo najlepšie. Absolvovanie materskej či základnej školy je samozrejmosť, avšak pri výbere strednej školy mnohí rodičia štúdium gastronómie podceňujú.

Práve tento fakt sa rozhodol zmeniť Medzinárodný Kávový Inštitút, ktorý sa zameral práve na základné školy a materské školy. Pravidelné prednášky a workshopy, ktoré organizuje na stredných odborných školách a hotelových akadémiách po celom Slovensku tak „prekopal“ do zábavného a hravého „šatu“ práve pre potreby detí na základných školách, ktoré sa rozhodujú akým smerom sa v živote chcú uberať a pre potreby detí v materských školách, ktoré vďaka kávovým aktivitám spoznajú aj iné povolanie ako hasič, záchranár či policajt.

BARISTIKA UŽ V MATERKSKÝCH ŠKOLÁCH

Baristika je hra i povolanie, o čom sa presvedčili aj naši najmenší. Malými baristami sa stali aj deti z Materskej školy Komenského “A“ v Seredi pri príležitosti „SVETOVÉHO DŇA MLIEKA V ŠKOLÁCH“.

Svetový deň mlieka v školách – medzinárodná udalosť podporovaná a propagovaná od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

Okrem skvelej zábavy počas lepenia kávovníkových zŕn na papier a vyfarbovania kreslených šálok s Latte art obrázkom sa stali skutočnými baristami a pripravili si svoje vlastné ,,babyccino“  (kakavko) s obľúbeným vzorom zvieratka (rybka, macko, mačička, havinko,lev) či najviac kresleným vzorom dospelých baristov, srdiečka. A čo bolo pre nich najlepšie? No predsa, že si svoje ,,kakavko“ mohli aj vypiť, prípadne obdarovať ním svoju pani učiteľku.

AKÝ VÝZNAM MÁ OSVETA AJ NA ZÁKLADNÝCH A MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Radosť v detských očiach z nepoznaného a ,,zaškrátané“ čokoládové úsmevy napovedajú nielen o spokojnosti detí, ale i úspešnosti šírenia osvety. Hoci si to naše ratolesti počas hrania sa so zrnami či kreslenia do ,,kakavka“ neuvedomujú stávajú sa z nich ľudia, ktorých daná aktivita napĺňa radosťou a chcú tú radosť odovzdávať ďalej. Ako? Neboli by deti deťmi, keby to neskúšali po príchode zo škôlky či školy aj doma. Cieľ sa podaril. Ukázať povolanie barista v skutočnom, zábavnom šate.

Kávová osveta v našej materskej škola má veľký úspech.  Vďaka Medzinárodnému Kávovému Inštitútu sme sa vybrali do sveta kávy aj s našimi malými baristami.  Deti spoznali hravou formou všetko, čo sa skrýva za šálkou kávy, s ktorou prichádzajú do styku najmä v spojitosti so svojimi rodičmi.  Dotknúť sa naživo kávovníkových čerešní či listov, ovoňať zelené i upražené kávovníkové zrná a samotné hranie sa na všetky povolania súvisiace s kávou – farmár, pražiar, barista boli zlomkom zaujímavostí, ktoré sa deti naučili v prvej časti „kávového“ dopoludnia. V praktickej a „sladkej“ časti sa deti premenili na malých baristov a pripravili si „detskú kávičku“ babyccino. Za pomoci školiteľky kreslili mliečnou penou do „kakavka rôzne obrázky, ktoré im vyčarili nielen úsmev, ale aj úžas, že ako sa im to vlastne podarilo. Nezostalo iba pri kreslení. Spoznávanie kávy následne prebiehalo lepením kávovníkových zŕn rôznych farieb do veselých obrázkov či maľovanie kávou, kde sa medze fantázii nekládli.  Bolo nám cťou, tieto aktivity v spolupráci s Medzinárodným Kávovým Inštitútom ukázať aj ostatným ľuďom prostredníctvom televízie Markíza, a to konkrétne vďaka  Teleránu. Deti reprezentovali svoju materskú školu pred celým Slovenskom. Boli veľmi šikovné a nedali sa ničím zaskočiť, veď to, že káva je ovocie, nevie hocikto, alebo, že babyccino sa pripravuje z kakaa a napeneného mlieka sa moderátori dozvedeli až od nás. Ďakujeme za úžasnú spoluprácu celému tímu Medzinárodného Kávového Inštitútu  v zastúpení našej Nikoletky Šalmíkovej. Tešíme sa nabudúce. Mgr. Katarína Jakubcová (zástupkyňa riaditeľky, Materská škola, Komenského „A“, Sereď)

POVOLANIE BARISTA V MÉDIÁCH

Vďaka kvalitným službám, jedlám či nápojom sa stávame zhovievavejšími, lepšie znášame situácie okolo nás, ba dokonca niektorí z nás sú za požadovanou kvalitou služieb ochotní prejsť niekoľko kilometrov. To či budeme mať úspešný deň, alebo dobrú náladu závisí od kvality služieb v našej obľúbenej reštaurácii či kaviarni. Kvalitné služby a úspešný gastronomický podnik má spoločného menovateľa, vzdelanie. Vedomosti, zručnosti a skúsenosti v gastronomickom odvetví robia z bežných podnikov, vyhľadávané miesta plné oddychu a zážitku.

Dôležitosť a potrebu kvalitného vzdelávania v gastronomickom odbore vnímajú aj média. Vďaka spolupráci inštitútu s viacerými z nich v printovej, webovej i obrazovej verzii pomáhame vytvárať skutočný obraz o náročnom, ale i krásnom povolaní „barista“.  Vďaka osvojeniu si zásad poctivého remesla môže vzniknúť jedinečný človek, ktorý bude tvoriť históriu, súčasnosť a budúcnosť kávovej kultúry na Slovensku a svojim úprimným záujmom vtiahne do sveta kávy viac ľudí, ktorí nebudú brať zákulisie kávy iba za pridanú hodnotu, ale za jej potrebnú a neoddeliteľnú súčasť.

KTO JE VLASTNE BARISTA

Keď sa povie slovo barista, ľudia si hneď predstavia človeka, ktorý vám nakreslí do cappuccina labuť, či váš portrét. Avšak barista je v prvom rade človek, vďaka ktorému máte vo vašej šálke príjemnú chuť. Každá káva dokáže chutiť zle aj dobre, všetko záleží na zručnostiach človeka za kávovarom.

TIP PRE RODIČOV

Mlieko si väčšina z nás pridáva do kávy aby potlačila silnú, alebo často krát nie dobrú chuť samotnej kávy. Význam mlieka je však úplne iný. V prvom rade je dôležité podotknúť, že mlieko by sa do kávy malo pridávať zásadne teplé, nakoľko jeho studená verzia stiahne teplotu kávy, v ktorej sa následne nestihnú rozvinúť všetky chute i arómy. Plná a príjemná chuť kávy sa tak stratí a nám zostane iba chuť vlažného mlieka.

Káva môže byť niekedy príliš aciditná alebo horká. Spojenie so správne pripraveným mliekom jej intenzitu zmierni, ba dokonca rozvinie niektoré chute v pozadí. Chcete cítiť v káve čokoládu, bylinky, kvety či ovocie, stačí len siahnuť správnej krajine a pripraviť si svoju obľúbenú šálku kávy s troškou teplého mlieka.

Prečo sa stať baristom? 2. časť

Kvalitne pripravená káva už na prvý pohľad vyzerá „zdravo“. Lieskovo oriešková kréma espressa bez čiernych okrajov, či lesklé mlieko bez bubliniek, je čiastočným znakom správnej prípravy. Vždy nakoniec rozhoduje výsledná chuť. Pokiaľ je zákazník s chuťou kávy spokojný, bude sa pravidelne vracať. Ak však pije kávu v danom podniku len kvôli dávke kofeínu a chuť ho nijako neoslovila, je len otázka času kedy si nájde iné miesto.

Keď sa povie slovo barista, ľudia si hneď predstavia človeka, ktorý vám nakreslí do cappuccina labuť, či váš portrét. Avšak barista je v prvom rade človek, vďaka ktorému máte vo vašej šálke príjemnú chuť, ktorá vám spraví deň krajším.  Každá káva dokáže chutiť zle aj dobre, všetko záleží na zručnostiach človeka za kávovarom. Baristom sa môže stať každý. Stačí len chcieť.  Aj vďaka správnemu výberu školy sa váš sen môže stať skutočnosťou.

Neustále získavanie skúseností v tomto obore vleje do mladého človeka zdravé sebavedomie i pokoru. Baristické umenie sa  stáva ešte zaujímavejším a z obyčajného človeka za kávovarom sa stáva barista plný poznatkov, ktoré je pripravený odovzdať ďalej. A prečo dnes patrí pozícia barista  medzi tie najvyhľadávanejšie? Veď predsa každý chce  zamestnať pokorného človeka s množstvom vedomostí a zručnosti, ktorý dokáže pritiahnuť zákazníkov aj vďaka svojej osobnosti.

Vyjadrenia učiteľov a riaditeľov škôl:

Mgr. Ľubomír Petrovič, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Súkromnej spojenej školy EDUCO v Námestove

„Súčasná úroveň prijímaných žiakov na SOŠ a HA je rôzna, žiaci nemajú dostatočnú predstavu o zameraniach odborných škôl gastronomického zamerania ako aj o možnostiach ich uplatnenia sa po skončení štúdia na týchto školách. Len málo žiakov nastupuje na tieto školy s jasnou predstavou svojho ďalšieho odborného rastu a uplatnenia sa v službách poskytujúcich hotelové a gastronomické služby. Pritom táto oblasť neustále poskytuje  a bude poskytovať široké možnosti ich uplatnenia sa. Pri výbere budúceho povolania sú ovplyvňovaní hlavne negatívne okolím ( rodina, kamaráti, spolužiaci…),   prípadne nie sú im poskytnuté objektívne informácie o možnostiach a predovšetkým uplatnení sa po skončení školy (výchovný poradca, učitelia ZŠ…). 

Možno by bolo dobré do budúcna uvažovať o zavedení či už formou samostatného štúdia, prípadne formou nadstavbového štúdia o špecializácií barista, barman, somelier čo si myslím by prispelo k zvýšeniu záujmu o štúdium na školách s gastronomickým zameraním. Štúdium na SOŠ s gastronomickým zameraním v porovnaní so štúdiom na HA má svoje špecifiká. Tieto sú spôsobené jednak tým, že na SOŠ žiak študuje v jednom učebnom, prípadne študijnom odbore ako čašník, kuchár odhliadnuc od učebných odborov hostinský, prípadne kedysi kuchár čašník so zameraním na pohostinstvo, a zameriava sa hlavne na tie základy jednotlivých odborov, pritom sa často stáva , že jeho profilácia a vytvorenie si pozitívneho vzťahu k odboru ako takému nastáva až v neskoršom období.  Pri štúdiu na HA má výhodu v tom , že postupom času sa u neho vytvorí pozitívny vzťah aspoň k niektorej špecializácii či to už inklinuje k technike prípravy jedál prípadne k obsluhe respektíve k jéj ďalším  špecializáciám a to barmanstvu, baristike či somelierstvu. A to zohráva podstatnú úlohu pri samotnej motivácii jednotlivých žiakov.

Záleží tak na školách ako dokážu podchytiť záujem žiaka o prejavený odbor  a jeho profiláciu a vytvorenie optimálnych podmienok pre jeho ďalší odborný rast. Tým sa dá predísť jeho demotivácii ako takej.  Slabý záujem o štúdium gastronomických odborov má v súčasnom období niekoľko príčin. Jednak je to spôsobené celkovou situáciou na trhu práce, naše odbory sa dostali do určitého útlmu, sú spoločnosťou zaznávané, prispel k tomu aj počiatočný boom – čašníka môže robiť každý…??? A myslím si, že tu svoj podiel majú aj samotní podnikatelia v gastronómii. A v nemalej miere tou hlavnou príčinou je nezáujem detí o učenie sa ako také, nemajú osvojené základné pracovné návyky nielen zo školy ale aj z domu, nie sú vedení k manuálnym zručnostiam. 

Baristika a káva samotná hlavne v poslednom období sa stáva nevyhnutnou súčasťou gastronómie ako takej, bolo to tak aj v minulosti len sa jej nevenovala patričná pozornosť.  Preniká do jéj všetkých oblastí, už to nie je len nápoj podávaný na koniec menu, nápoj ktorý človeka osvieži dodá mu energiu, ale nápoj , ktorý má svoje fluidum, svoje čaro. A nachádza čoraz väčšie uplatnenie aj v ďalších oblastiach gastronómie. Káva samotná, pripravená rôznymi spôsobmi, skombinovaná s rôznymi ingredienciami , aj tými nezvyčajnými prináša hosťovi nové nezabudnuteľné chute a vône a tým aj nové dimenzie do jeho života. A o to predovšetkým ide. No pripraviť kvalitnú kávu, ktorá sa stane základom týchto nových nápojov, prípadne pokrmov je  možné až po absolvovaní kvalitných baristických kurzov a preto aj naša škola sa snaží vytvárať optimálne podmienky pre rast budúcich mladých baristov, ktorí si tieto základy osvoja a ďalej ich budú zúročovať vo svojej profesionálnej sfére.

Každý človek, aj ten s ešte nevyjasnenými predstavami o svojom ďalšom smerovaní postupom času príde na to, že musí niečo robiť, prípadne urobiť ak chce existovať v určitom spoločenstve. A zvyčajne sa tento moment stáva určitým motorom jeho ďalšieho osobnostného  rastu. Pritom zvyčajne pozoruje aj svoje okolie, skúma čo robia iní  a tak dochádza k určitému porovnávaniu sa navzájom.  A to je jeden z dôležitých momentov, ktorí po správnom vyhodnotení ho môže posunúť o level vyššie. Tak je to aj so súťažami a účasťami na nich, zúčastňujeme sa na nich predovšetkým pre to aby sme sa navzájom porovnávali, čo ako robíme my a ako to robia iní a ako by sa to dalo ešte lepšie urobiť. Zároveň máme možnosť zistiť aké sú trendy v odbore v ktorom súťažíme. V nemalej miere súťaže pre baristov  prispievajú aj k zvyšovaniu  profesionálneho , odborného a osobnostného rastu našich žiakov. A o to by nám v prvom rade malo ísť.V novom školskom roku 2019/2020 začíname štúdium v duálnom systéme pre odbory obchodný pracovník a mäsiar. V ponuke sme mali ešte odbor pekár, no o tento neprejavili záujem ani zamestnávatelia, takže sa neotvára.“

Mgr. Július Bruncko

Riaditeľ Spojenej školy v Ružomberku

„Ohľadom štúdia na odborných školách je všeobecne nízka informovanosť a do značnej miery aj skreslená.  Záujem narastá v spojitosti so zahraničnou praxou, prípadne praxou vo vybraných kvalitných hoteloch a reštauračných zariadeniach.

Demotivujúce pre študentov je najmä ich finančné ohodnotenie za produktívnu a náročnú prácu. Podporujeme zapájanie sa žiakov do jednotlivých aktivít pre získanie baristických, barmanských či somelierských skúseností na škole a v konkrétnych kurzoch.  Jednoznačne kurzy, vďaka ktorým žiak získava vyššiu odbornosť, sú pridanou hodnotou každého jednotlivca na trhu práce. Naša škola sa pravidelne zúčastňuje súťaží, čo prináša nielen škole ale najmä našim študentom nové skúseností v danej oblasti, ale i zdravé sebavedomie a následne lepšiu prácu so zákazníkom. Účasť v súťažiach znamená pre študentov aj spoznanie svojich možností a schopností. Duálny systém je oblasť, ktorá tu už bola. Opätovne získavanie budúcich odborníkov pre jednotlivé zariadenia a stabilizovanie si budúcich pracovníkov. V oblasti gastronómie je tento systém náročný v tom, že mnohé organizácie vidia v žiakoch lacnú pracovnú silu, nevzniká potreba odborného rastu pre progres organizácie. Je tu len aktuálny efekt pomocnej pracovnej sily. Duálny systém je nutné vytvárať s organizáciami, ktoré sú zastabilizované, kde nie je v popredí okamžitý efekt, kde je viac prevádzok, viac hotelov, aby odborná príprava žiaka nebola jednotvárna.“

Rozbehli sme sa, zastavili sme a čo bude ďalej ?

MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT spolu so svojimi odbornými garantmi a partnermi majú za sebou niekoľko úspešných vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít. V súčasnosti však podobne ako aj viacero gastronomických podnikov aj naše aktivity museli ísť do úzadia za účelom ochrany zdravia našich zamestnancov a všetkých účastníkov kurzov, workshopov či iných udalostí.  Všetky naplánované aktivity od začiatku marca boli zrušené, avšak ako to bude ďalej?

„SLOVAK BARISTA CUP“ junior

Súboj študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii zo Slovenska  o Brazíliu v roku 2021 sa rozbehol prvým kolom v januári tohto roka pri príležitosti výstavy Danubius Gastro Incheba Bratislava v „Kávovom mestečku“. Počas týchto jarných mesiacov by mali súťažiaci absolvovať ešte dve kolá a následne po letných prázdninách tri kolá, aby celkový súčet kôl v danom roku bol rovný s ostatnými rokmi. Avšak z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku, pandémie koronavírusu COVID – 19 sme nútení obe kolá a to: 7. 4. 2020 v spolupráci s Hotelovou akadémiou Ľ. Wintera v Piešťanoch a 7. 5. 2020 v spolupráci so Súkromnou Spojenou školou EDUCO, org. zložka HA v Námestove.

ZRUŠIŤ.

Oba termíny boli zrušené z dôvodu ochrany zdravia všetkých zúčastnených ako aj z dôvodu odľahčenia finančného zaťaženia jednotlivých škôl, a taktiež povinností pedagógov spojených s prípravou svojich študentov.

Náhradné termíny daných kôl sa pokúsime zabezpečiť ihneď ako to bude možné. Ak by sa situácia na Slovensku upokojila pripúšťame do úvahy aj záverečný mesiac tohto školského roka – jún či letné mesiace počas prázdnin pri príležitosti organizácie „BARISTA CAMP“, určeného pre všetkých baristov i študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii na Slovensku.  Samotná realizácia ako aj konkrétne termíny budú zverejnené na našich stránkach, sociálnych sieťach, a následne budú zaslané do emailov všetkých vzdelávacích inštitúcii. 

Veríme, že po letných prázdninách bude situácia pokojnejšia a naplánované kolá „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2020 budú pokračovať v dohodnutých termínoch. Presné termíny a miesta jednotlivých kôl  budú taktiež zverejnené na našich stránkach a sociálnych sieťach, a samozrejme ich rozpošleme do všetkých emailových schránok vzdelávacích inštitúcii najneskôr do konca júna 2020.

Odletia tohtoroční oceňení do Brazílie?

Každý rok si svoje baristické sny plnia celkoví víťazi kategórie starších aj mladších študentov fakultatívnym zájazdom do Brazílie. Spolu s víťazmi letia spoznávať brazílsku kultúru aj vylosovaný výhercovia spomedzi profesionálnych baristov, pražiarov a pedagógov.  V tomto roku by tohtoročný ocenení mali vycestovať na prelome mája a júna. Avšak taktiež z dôvodu mimoriadnej situácie nielen na Slovensku, ale i vo svete – pandémie koronavírusu COVID – 19 sme nútení tohtoročný zájazd do Brazílie.

ODLOŽIŤ.

Toto rozhodnutie sme prijali aj na základe rozhovoru s hlavným garantom pobytu, EDGARDOM BRESSANIM, zakladateľom Capricornio Coffee z Brazílie. Jeho vyjadrenie si môžete vypočuť priamo z videa, ktoré natočil špeciálne k tejto situácii alebo prečítať list, ktorý sme obdržali.

Všetkým účastníkom tohtoročnej cesty do Brazílie boli navrhnuté rôzne varianty kompenzácie výhry, ako aj odloženie ich cesty v budúcom roku 2021.  Víťazi spomedzi študentov ako i vylosovaný pedagóg si vybrali práve túto z možností a poletia do Brazílie v roku 2021. Pražiar zvolil možnosť finančnej kompenzácie, a tak jeho tohtoročný zájazd bol nahradený finančnou odmenou.

POKRAČUJEME VO VZDELÁVANÍ

Aktivity Medzinárodného Kávového Inštitútu ako aj aktivity školiacich stredísk sú v tejto situácii zamerané najmä na pomoc malým a stredným podnikateľom, a samozrejme na vzdelávanie študentov stredných odborných škôl a hotelových akadémii ako aj všetkých ľudí, ktorí v tejto neľahkej situácii zostali doma a majú záujem dozvedieť sa zaujímavé informácie o rôznych prípravách kávy a taktiež jej zákulisí.

Na pomoc malým a stredným podnikateľom bola vytvorená tlačová správa, kde sme na základe komunikácie s väčšinou z nich spísali požiadavky na kompetentné úrady ako zmierniť straty a negatívne vplyvy na ich podniky.

Ako sme už spomenuli všetky vzdelávacie inštitúcie sú až do odvolania zatvorené a školiace strediská nie sú výnimkou. Aj vďaka modernej dobe prebieha vyučovanie vo virtuálnom svete a my sa doň radi pridáme. Okrem bežných odborných článkov, zaujímavých príspevkov a rozhovorov sme sa rozhodli preniesť vám školenia a workshopy o káve a jej zákulisí prostredníctvom videí. Videá budú zamerané na rôzne témy o histórii kávy, jej pestovaní, tradičných i netradičných zberoch,  spracovaniach, pražení a samozrejme jej rôzne prípravy v gastronomických prevádzkach a domácnostiach. Všetky témy, ktoré v súčasnej dobe spracovávame sa snažíme prispôsobiť podľa učebných osnov stredných odborných škôl a hotelových akadémii na Slovenku so zameraním na kávu. Hoci praktickým zručnostiam sa nič nevyrovná, veríme, že týmito vzdelávacími videami zjednodušíme prácu pedagógom a zároveň študentom zatraktívnime tému „káva“. Okrem klasických tém sa v našich videách môžete tešiť na ukážku a postupy alternatívnych príprav kávy (chemex, FrenchPress, Mokka, Džezva, Aeropress, Vacuumpot… ), ukážku správnej degustácie kávy, ako aj rozoznávanie kvalitnej kávy priamo vo vašom obale alebo na stole gastronomickej prevádzky. Radi by sme sa zamerali dodržiavanie baristického slovníka a na potrebu kvalitných baristov v prevádzkach napriek ťažkej situácii, ktorá v súčasnosti postihuje viacero gastronomických prevádzok, a ktorá bude mať nich dlhodobý negatívny dopad.  Celková kvalita personálu im môže  pomôcť k navráteniu života do danej kaviarne.

Slovensko nie je jedinou krajinou, kde pandémia koronavírusu COVID – 19 udrela. Preto sme oslovili našich zahraničných partnerov s otázkou na aktuálnu situáciu v ich krajine a taktiež podnikaní.  Všetky výpovede ako aj naše videá, ďalšie kroky, virtuálne aktivity nájdete na:

Medzinárodný Kávový Inštitút
www.kavovyinstitut.sk /facebook Medzinárodný Kávový Inštitút

Partner Academy of Coffee:
www.academyofcoffee.sk / facebook Academy of Coffee

Hoci ekonomická situácia viacerých z nás nie je a v najbližšej dobe ani nebude na najlepšej úrovni, vážme si, že sme zdraví a môžeme pozorovať aktuálnu situáciu z pohodlia domova, so svojimi najbližšími.

Dávajte na seba i svojich blízkych pozor. Zdravie je nenahraditeľné a nezaplatiteľné!

Posledné kolo ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018 My však ešte nekončíme!

Školský rok máme už čoskoro za sebou a sním aj pár kôl našej baristickej súťaže. To posledné v tomto školskom roku sme sa rozhodli presunúť do jednej z najkrajších oblastí Slovenska, Oravu. Sme veľmi radi, že aj tento rok nám pomocnú ruku, profesionálny prístup a rodinnú atmosféru ponúkla Súkromná spojená škola EDUCO v Námestove. Už po druhý krát tím Academy of Coffee spolu s pedagógmi a vedením školy pripravili priestor a podmienky pre zmeranie si síl najlepších junior baristov zo Slovenska.

Dvadsiaty apríl sa stal na Orave dňom plným kávy. V jej príprave si zmeralo sily 25 súťažiacich z celého Slovenska. Príjemné prostredie a veselú náladu podčiarkla návšteva dvoch osobností, ktoré si bez kvalitnej kávy nevedia predstaviť svoj život.

Podporiť mladé talenty prišiel poslanec NRSR, rodák z Oravy,  Igor Janckulík a vždy pozitívne naladený absolvent hostiteľskej školy, tvorca najväčšej kávovej mozaiky na svete Roman Florek. Obaja páni svojou návštevou dokázali, že im budúcnosť kávovej kultúry na Slovensku nie je ľahostajná a aj vďaka tomu mladý baristi majú o dôvod viac pokračovať v práci, ktorá ich napĺňa.

poslanec NRSR, rodák z Oravy,  Igor Janckulík
poslanec NRSR, rodák z Oravy,  Igor Janckulík

Všetci súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dva krát espresso, dva krát cappuccino a dva krát voľný nápoj, ktorých základom bolo espresso. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli hlavné body záujmu našich komisárov.

Rozhodovanie o víťazoch mali v rukách na slovo vzatí odborníci zo Slovenska i Čiech.

Do degustačnej komisie si zasadli:

Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD. –  tútor kávovej kultúry na Slovensku, komisár viacerých medzinárodných

baristických súťaží , certiikovaný lektor SkBA

Juraj Tokarčík – profesionálny barista, podnikateľ

Martin Sloučka – certifikovaný komisár CBA

Jiří Beníček – certifikovaný komisár CBA

Ako technický komisári sa predstavili:

Roman Pospíchal – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista a barman

Adam Troubil – profesionálny barista, certifikovaný komisár CBA, viacnásobný majster ČR

Oldřich Holiš ml. – profesionálny barista, lektor, trojnásobný majster ČR, certifikovaný komisár SkBA

Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže dohliadali:

Oldřich Holiš – cofeológ, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží, certifikovaný komisár SkBA

Martina Holišová – zapisovateľka

Eva Horváthová – zapisovateľka, baristka, lektorka a komisárka SkBA

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

  1. miesto: Inna Krvyvyč, Súkromná SOŠ Mladosť Prešov
  2. miesto: Júlia Filičková, SOŠ Stará Ľubovňa
  3. miesto: Bianka Šmatláková, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany
Výhercovia našej baristickej súťaže
Výhercovia našej baristickej súťaže

Ocenený prvák: Nina Imreová, Hotelová akadémia Žilina

Najlepšia prváčka
Najlepšia prváčka

Špeciálne ceny získali:

Cena za ,,Najlepší voľný nápoj“:  Ján Fuksa, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany

Cena za ,,Najlepšia technika“:  Nina Imreová, Hotelová akadémia Žilina

Cena za ,,Najlepšia technika mlynčeka“: Nikola Hulejová, SSOŠ EDUCO Námestovo

Výhercovia špeciálnych cien
Výhercovia špeciálnych cien

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, partnerom a priateľom baristickej súťaže

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018 Námestovo, ktorí svojimi darmi, no najmä prístupom motivujú študentov pracovať na svojich zručnostiach.

Štyri kolá máme už úspešne za sebou. Tri však ešte pred sebou!

Nepremeškajte tak možnosť nazbierať ďalšie body za cestou do Brazílie a tiež získať nových priateľov či nabrať cenné skúsenosti. Aké je aktuálne poradie? Kto má k Brazílii najbližšie? Pozrite si predbežnú tabuľku.

Teraz nás už čaká obdobie sladkého nič nerobenia. PRÁZDNINY!

 Celí tím Academy of Coffee vám praje ich pohodové prežitie, a veríme, že načerpáte nové sily i nápady na ďalšie kolá ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018.

 Stretneme sa opäť po prázdninách. Tešíme sa na vás milí priatelia.

Autor: Nikoleta Šalmíková

Fotodokumentácia: Veronika Holišová

„Kávové mestečko“ rozvoňalo Inchebu aj v tomto roku

Od 25. do 28. januára 2018 sa výstavisko Incheba Bratislava premenilo na gastronomický raj. Pri príležitosti výstavy Danubius Gastro predstavilo svoje produkty a umenie množstvo kuchárov, barmanov, someliérov a samozrejme baristov – vytvorili sme Kávové mestečko! Káva nepochybne patrí do každej gastronomickej prevádzky, v ktorúkoľvek dennú hodinu. To, ako sa má správne pripravovať, degustovať a tiež odkiaľ vlastne pochádza, či aké arómy v nej rozoznávame, zistili návštevníci tohtoročnej výstavy na jednom mieste.

Kávové mestečko

Vďaka súdržnosti a priateľstvám pražiarní, baristov, výrobcov kávovarov i nadšencov sa podarilo opäť vytvoriť miesto plné pohody a radosti. ,,Kávové mestečko“ bolo aj tento rok hlavným bodom záujmu všetkých milovníkov kávy. Predstavilo sa spolu 15 slovenských i českých vystavovateľov s pestrým sortimentom. Degustácia exotických káv, káv BIO kvality s kokosovým alebo mandľovým maslom, predaj a poradenstvo pri výbere inventáru a domácich pomocníkov na prípravu kávových nápojov, či poradenstvo pri servise jednotlivých kávovarov bola len časť toho, čo mohli návštevníci ,,Kávového mestečka“ počas štyroch dní zažiť.

Okrem spomínaných káv z rôznych kútov sveta, dopĺňali toto magické miesto dekorácie zdobené kávovníkovými zrnami, a taktiež rôzne sladké dobroty, v ktorých sa káva stala hlavnou ingredienciou.

Organizátorom  bolo aj tento rok akreditované školiace stredisko Academy of Coffee, ktoré  pripravilo počas celej výstavy program, ktorý bol zameraný na odbornosť i zábavu.

26. 1. 2018 – baristická súťaž študentov Stredných odborných škôl a hotelových akadémii SR

Počas celého výstavného dňa prebiehalo prvé kolo už štvrtého ročníka baristickej súťaže pre juniorov ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018.  Spoločne odsúťažilo 32 súťažiacich z 19 škôl. Súťažilo sa v príprave obľúbených kávových nápojov, ale i miešaných drinkov, pri ktorých kreativita jednotlivých súťažiacich nemala hraníc.

27. 1. 2018 – baristické umenie predviedli profesionálny baristi

Sobota patrila veľkolepej Latte art show, ktorej cieľom bolo okrem priblíženia baristického umenia, zabezpečenie zábavného a pohodového dňa.  Svoje zručnosti predviedlo spolu 15 súťažiacich z rôznych gastronomických prevádzok SR. Súťažilo sa v kreslení mliečnou penou do espressa. Vzory sa losovali a diváci  tak mali možnosť vidieť  v každom kole iný obrázok. Okrem toho, že videli prípravu naživo, niektorí z nich sa dostali priamo do poroty. Každé kolo malo iných porotcov, ktorí boli vyberaný z publika. Veď celá show, bola hlavne pre verejnosť, ktorej sme aj takýmto spôsobom priblížili naozajstné umenie baristiky. Obľúbenými vzormi boli napríklad labuť, lev, ruža, drak, indián, škorpión. Spolu sa však striedalo takmer 30 obrázkov v rôznych prevedeniach. Baristická show bola dotvorená zábavou, ktorú vytvorili samotný baristi a užívali si každé jedno kolo.

Na prvý troch miestach sa umiestnili:
  1. miesto – Martin Ladňák
  2. miesto – Vladimír Kmec
  3. miesto – Filip Tudor

Výhercovia si odniesli hodnotné ceny ako napríklad 30kg vrece Specialty Coffee, teda výberovej kávy z Brazílie v hodnote 700€.

Tento krát však bola Latte art show aj o niečom inom. Všetci súťažiaci bojovali o najlepšie umiestnenie aj kvôli možnosti hlavnej výhry. Počas roka môžu podľa umiestnenia v jednotlivých Latte art show zbierať body a ten, kto ich získa najviac poletí už v roku 2019 spolu s junior víťazmi ,,SLOVAK BARISTA CUP“  na kávovníkovú plantáž nášho partnera a priateľa do Brazílie. Budú mať tak možnosť spoznávať kávy inak ako len zo šálky.

28. 1. 2017 – Prednáška a autogramiáda tútora kávovej kultúry SR a autora odborných kníh

Po smršti súťaží a zábavy si návštevníci posledný výstavný deň užili naozaj v kľudnej atmosfére. Bol plný vedomostí a odpovedí na ich najrôznejšie otázky ohľadom kávy. Naše pozvanie prijal skvelý priateľ a odborník p. Doc. Pharm. Jozef Augustín. PhD. Spolu s obecenstvom sa venovali kávovej problematike slovenských kaviarní, no najmä odpovediam na otázky ako: Či je zelená káva zdravá, koľko kávy denne môžeme vypiť, ale i aký je vlastne rozdiel medzi espressom a ,,piccolom. 

P. Jozef Augustín bol vysokoškolským profesorom  a 25 rokov prednášal na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave o káve, kávovníkovom zrne a iných pochutinách. Okrem iného je aj autorom odborných kníh ako ,,Povídaní o káve“ a najnovšie ,,Pri káve o káve a kávovinách“.Návštevníci mali práve v tento posledný deň tak možnosť opýtať sa priamo autora na čokoľvek a odniesť si tak jednu z jeho kníh aj s podpisom, či venovaním.

Poďakovanie patrí všetkým vystavovateľom ,,Kávového mestečka“, súťažiacim, odborným školám, pedagógom, no najmä návštevníkom, zato že nám pomohli vytvoriť víkend plný pohody a dobrej zábavy.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a stretnutia.

Článok: Kávové mestečko

Príprava kávy, čaju i čokolády je umenie

Všetci máme radi kávu, čaj i čokoládu. Radi si ich vychutnávame po celý rok, no najviac ich vyhľadávame a oceňujeme práve v období sychravého a chladného počasia. Poznáte však miesto, kde všetky tri nápoje dostanete kvalitne a chutne pripravené? My áno. 18. 11. a 19. 11. 2017 sa nákupné centrum Bory Mall premenilo na centrum najrôznejších vôní a chutí pri príležitosti 4. ročníka festivalu KÁVA • ČAJ • ČOKOLÁDA – „TRADIČNE/ NETRADIČNE”. Samozrejme opäť nesmelo chýbať nielen množstvo chutných, ale aj neodolateľne vyzerajúcich káv.

Latte Art Show

Akreditované školiace stredisko Academy of Coffee v spolupráci s pražiarňou kávy Coffee VERONIA pripravili pre návštevníkov hneď v prvý výstavný deň poriadnu show. 18. 11. 2017 prišlo do Bratislavy ukázať svoje umenie 13 profesionálnych baristov z celého Slovenska.

Súťažiaci si svoje sily zmerali v kreslení mliečnou penou do espressa. Pestrosť vzorov bola obrovská a náhodný výber divákov rozhodoval o súťažnom vzore. Návštevníci tak mali možnosť vidieť vo svojich mliečnych nápojoch obrázky ako napríklad medveď, slon, indián, drak, škorpión, ruža, páv, či iné náročnejšie i menej náročné vzory.

Napínavé finále napokon vyhral Martin Ladňák, keď tesne porazil Filipa Tudora. Súboj o tretie miesto medzi Oliverom Peštom a Lukášom Podbehlým napokon lepšie zvládol Oliver. Každý zo súťažiacich si odniesol pozornosti od organizátorov.  Hlavnou cenou bolo „malé 30 kilové vrecko“ zelených výberových kávovníkových zŕn priamo od farmára z Brazílie – Capricornio Coffees v hodnote 700 €, ktoré víťazovi Martinovi Ladnakovi odovzdal majiteľ spoločnosti Oldřich Holiš.  Baristi, ktorí sa umiestnili na druhom a treťom mieste si vďaka svojím víťazným vzorom odniesli baristické balíčky v hodnote 150 € a 300 €.

Počas celej Latte art show išlo v prvom rade o zábavu a príjemnú atmosféru medzi baristami i divákmi. Po každom kole preto mali diváci možnosť ochutnať nejakú tú kávičku priamo od profesionála. Poďakovanie patrí všetkým baristom, ktorí prišli dokázať, že príprava kávy je naozaj umenie a spája množstvo ľudí. Spoločne ste ukázali, že aj na Slovensku máme veľa kvalitných baristov, pre ktorých je práca zároveň radosťou.

Pražiarne, výrobcovia technológii a najmä kvalitná káva

Ako každý rok, ani tento ročník nechýbali na festivale medzi vystavovateľmi výberové pražiarne z celého Slovenska, výrobcovia kvalitných čokolád, čajov a samozrejme výrobcovia rôznych technológii na domácu i profesionálnu prípravu kávy.

Oba výstavné dni patrili aj v našom stánku Coffee VERONIA ochutnávkam čajov, no najmä káv z celého sveta a priamo od farmárov –  BEAN´S FRIENDS. Nezabudnuteľnú atmosféru celého festivalu dotvárali príjemné rozhovory s návštevníkmi, ale i ostatnými vystavovateľmi. Práve miesto ako festival KÁVA • ČAJ • ČOKOLÁDA je miestom opätovných stretnutí, nielen s nadšencami kávy, ale aj nás, ktorí sme jej zasvätili celý pracovný a súkromný život. Sme veľmi radi, že sa organizátorom vydaril aj tento ročník na výbornú.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia

Ste pre nás motiváciou sa neustále zlepšovať a prinášať vám niečo nové.

Ďakujeme!

Osobnosť zo sveta kávy na Slovensku

Jedným z hlavných partnerov našej súťaže je sám krstný otec školiaceho strediska Academy of Coffee – Edgard Bressani. Aj vďaka nemu si naši víťazi každoročne užívajú dní plné spoznávania kávy a kávovej kultúry v Brazílii. Edgard je v súčasnosti jedným z hlavných členov brazílskej asociácie kávy a spoluzakladateľom najväčšej spoločnosti v Brazílii, ktorá sa špecializuje na výber najkvalitnejších výberových káv z obratníka Kozorožca.

Edgard Bressani a jeho pomoc farmárom

Hlavným cieľom Edgarda je pomoc malým farmárom, ktorí pestujú kvalitné odrody výberových káv – Specialty Coffee, avšak kvôli svojej ťažkej životnej situácii nemajú možnosť svoju vášeň pre pestovanie a kvalitu ukázať svetu. Práve vďaka Edgardovi a jeho priateľom malí farmári majú možnosť predaja svojej kávy za plnohodnotné ceny, ktoré uživia ich a aj rodiny ich zamestnancov.

Edgard vie, že na to, aby mohol zabezpečiť kvalitný život ľuďom, ktorí sa naňho spoliehajú musí nielen ich káve veriť, no najmä pracovať na dôvere svojich partnerov a zároveň priateľov, ktorí zelené kávovníkové zrná nakupujú. Väčšinu svojho času preto trávi práve s nimi a to po celom svete. Hoci Slovensko navštívil už viac krát a naša spolupráca je založená najmä na úprimných vzťahoch a dôvere, jeho snom bolo navštíviť viacerých partnerov Academy of Coffee a odberateľov, ktorí nákupom jeho kávy BEAN´S FRIENDS pomáhajú ľudom z kávového sveta.

Ako sme už spomínali, naše školiace stredisko s radosťou plní sny. Či už študentom, kávovým nadšencom, profesionálnym baristom i našim partnerom zo zahraničia. Edgard strávil na Slovensku 7 dní plných spoznávania krás našej krajiny, dobrosrdečnosti a pohostinnosti tunajších obyvateľov a taktiež našej kultúry.

Návšteva Edgarda
Dobrodružstvo sa môže začať!

Prvé dni Edgard začal spoznávať Slovensko brazílskym štýlom. Jeho prvé kroky viedli na ambasádu Brazílskej federatívnej republiky. Slávnostný obed a program so samotným veľvyslancom Luízom Balduinom pripomenul Edgardovi domov. V rodinnom duchu sa pokračovalo vďaka návštevám niektorých našich partnerov a priateľov. Ohromujúce preňho bolo spoznanie nielen samotných ľudí, ale aj rôznych procesov spracovania, praženia, či marketingu jeho výberových káv podľa know-how každého z partnerov. 

Najviac ho však prekvapilo využitie jeho kávy inak ako na pitie. Exkurzia v I.D.C. Holding v Seredi dokázala Edgardovi zdvihnúť nielen cukor v krvi, no i údiv a nadšenie z vynaliezavosti tohto malého Slovenska. A že či mu chutilo? Jeho rozžiarené oči pri krabici plnej káveniek, či iných dobrôt hovoria za všetko.

Exkurrzia v I.D.C. Holding, a.s. 
Motivovali sme aj mladých študentov

Edgardove spoznávanie pokračovalo motiváciou študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii na Slovensku. Konkrétne išlo o školy prvých víťaziek našej baristickej súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior za rok 2015 a 2016, ktoré s Edgardom a ostatnými farmármi strávili 11 dní plných spoznávania kávy  v Brazílii. Motivačná prednáška priamo od farmára z Brazílie oslovila študentov zo SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre a tiež študentov z HA Ľ. Wintera v Piešťanoch.  Študenti sa mohli dozvedieť niečo viac o živote na kávovníkovej plantáži, príbehoch farmárov, či prečo je správna príprava kávy taká dôležitá.

O správnej príprave kávy sa študenti pravidelne dozvedajú aj na našich baristických kurzoch a následne svoje zručnosti predvádzajú už na spomínanej baristickej súťaži ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior. Edgard je okrem iného aj odborným garantom súťaže a je preňho prioritou podporovať mladých ľudí, ktorým záleží na neustálom vzdelávaní sa a zlepšovaní svojich zručností. ,,Správne pripravená káva je prejavom úcty všetkým, ktorí sa na jej pestovaní a spracovaní podieľajú“, aj toto posolstvo Edgard odovzdal osobne všetkým mladým baristom v piatom kole tohto ročníka baristickej súťaže, ktorá sa konala v spolupráci s nákupným centrom City Arena Trnava.

Edgard Bressani s Oldřichom Holišom a Jozefom Augustínom
Degustácia výberových káv a aj výstup na Lomnický štít

Svoje plány do budúcna Edgard Bressani predstavil aj pred ostatnými pražiarmi Slovenska. Spoznať jeho ale i kvalitu jeho kávy pražiari mohli počas cuppingu – degustácie jeho 12 nových odrôd. Väčšina z týchto odrôd patrí do kategórie výberových káv. Každá odroda je špecifická inými aromatickými a chuťovými vlastnosťami v závislosti od typu zberu, spracovania, či uskladnenia. Účastníci cuppingu tak mali jedinečnú príležitosť ochutnávať kávy typické pre Brazíliu s netypickou chuťou s profesionálnym výkladom samotného pestovateľa a farmára Edgarda Bressaniho.

Aj keď naša práca okolo kávy je príjemná, treba si aj od príjemných vecí oddýchnuť a nahradiť ich ešte príjemnejšími. Preto sme Edgardov program zavŕšili spoznávaním našej kultúry, prostredníctvom ako on sám tvrdí ,,neopakovateľného“ zážitku návštevy divadla A. Bagara v Nitre. Predstavenie Pápež zanechalo v ňom ako v silno veriacom človeku silný emocionálny zážitok.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Ďalší nával emócii prišiel pri spoznávaní krás našej prírody. Výstup na Lomnický štít a samotná cesta naň prinútila Edgarda si konečne úplne vyčistiť myseľ a sústrediť sa len na oddych.

Bol to krásny týždeň plný získavania nových priateľstiev, zážitkov i vedomostí. Poďakovanie patrí všetkým partnerom a priateľom, ktorí sa podieľali na tom, aby Edgard na návštevu nášho malého Slovenska nikdy nezabudol.  Po siedmych dňoch nastal deň rozlúčenia sa. Avšak nie nadlho, pretože 4. ročník 1. Kávového plesu je tu už 10. februára 2018 a ani Edgard Bressani si ho nenechá ujsť. A čo vy?

TOP GASTRO SLOVAKIA 2017

Po veľkonočnom oddychu sme sa preniesli do krásneho oravského prostredia. Súkromná Spojená škola EDUCO Námestovo pri príležitosti svojho 55. výročia založenia školy usporiadala dva dni plné gastronomického umenia pod názvom TOP GASTRO Slovakia. 25. a 26. apríl sa niesol v duchu fair play a ukážok zručností someliérov, cukrárov, barmanov, flairistov a samozrejme aj baristov. Slovenská barmanská asociácia so svojou baristickou sekciou, ktorá je vedená akreditovaným školiacim strediskom Academy of Coffee spolu so SSOŠ EDUCO Námestovo, pripravili príjemné prostredie a živú atmosféru spolu pre 23 študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii Slovenskej republiky.

Špeciálnym hosťom, ktorý prišiel podporiť mladé talenty, bol poslanec NR SR p. Igor Janckulík. Výkony baristov ho natoľko očarili, že spolu s odbornými garantmi súťaže p. Oldřichom Holišom a p. Doc. Pharm. Jozefom Augustínom, PhD. odovzdali všetkým súťažiacim knihu p. Augustína „Pri káve, o káve a kávovinách“. Veríme, že kniha bude pre nich motiváciou sa neustále vzdelávať. Súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, v ktorých základom muselo byť espresso.

Okrem sústredenosti sa na prípravu svojich kávových nápojov musel každý súťažiaci komunikovať a obhajovať svoje nápoje pred degustačnou komisiou. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli hlavné body záujmu našich komisárov. Rozhodovanie o víťazoch mali v rukách na slovo vzatí odborníci.

Do degustačnej komisie si zasadli:

Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD. –  tútor kávovej kultúry na Slovensku, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží , certifikovaný lektor a komisár SkBA
Juraj Tokarčík – certifikovaný komisár SkBA, profesionálny barista
Petr Čapek – certifikovaný komisár CBA, profesionálny barista
Vladimír Koč –certifikovaný komisár SkBA, profesionálny barista

Ako technický komisári sa predstavili:

Goran Jozic – certifikovaný komisár CBA
Jiří Novák – certifikovaný komisár CBA
Oldřich Holiš ml. – profesionálny barista, trojnásobný majster ČR, certifikovaný komisár SkBA
Oldřich Holiš st. – cofeológ, komisár viacerých medzinárodných baristických súťaží, certifikovaný komisár SkBA

Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže dohliadali Martina Holišová a profesionálny lektor a  barista Nikoleta Šalmíková.

Špeciálne ceny získali:

Cena za Najlepší voľný nápoj:                       
Šimon Petrík, SSOŠ MLADOSŤ Prešov

Cena za Najlepšia technika:                           
Denisa Tolarovičová, HA Ľ. Wintera Piešťany

Cena za Najlepšia technika mlynčeka:
Stanislav Kost, HA J. Andraščíka Bardejov

Cenu za najčistejšiu prácu a precíznu techniku získala:
Martina Rapcová zo SOŠ obchodu a služieb Zvolen

Cenu za najlepšiu a najčistejšiu prácu nováčika medzi baristami získala
Barbora Korcoňová zo SSOŠ EDUCO Námestovo

Východ Slovenska zaplavený kávou. Neveríte?

Kávová kultúra na Slovensku ide stále vpred. Vďaka SCA (Specialty Coffee Association – slovenská sekcia ) sa podarilo spojiť najlepších baristov i ľudí, ktorí si nevedia predstaviť svoj deň bez kvalitnej šálky kávy. Miestom pre najlepších z najlepších sa aj tento rok stali Majstrovstvá Slovenska v baristike

Súťažilo sa v kategóriách Barista a Cup Taster.  Všetci nadšenci, milovníci i odborníci kávy sa presunuli do kultúrneho centra Tabačka v Košiciach. Celý víkend 25. a 26. marca sa niesol v znamení odovzdávania si skúseností a bádania po nových veciach a zážitkoch. Keďže našim heslom je ,,ak si myslíš, že vieš všetko, tak si práve na začiatku“ nemohli a nechceli sme chýbať ani my. Prijímanie nových vedomostí a odovzdávanie našich skúseností je pre nás motiváciou byť stále lepším.

Počas celého majstrovského víkendu sme si vymieňali skúsenosti pri pražení, či degustácii káv s inými slovenskými pražiarňami.  Jedným z nich bola aj naša sesterská spoločnosť Coffee VERONIA so značkou BEAN ´S FRIENDS a novými odrodami káv z výberovej kávovníkovej plantáže Capricornio Coffee z Brazílie.  Náročná práca pestovateľov sa aj vďaka pravidelným kávovým podujatiam a správnou osvetou stáva znesitelnejšou a najmä oceňovanejšou. ,,Byť priateľom“ kávy môže každý  – stačí pomáhať priamo farmárom, obchodom DIRECT TRADE.

Majstrovstvá Slovenska v baristike

O tom, aká ťažká práca je pri zbere kávovníkových čerešní, či ich spracovaní vedia aj samotní baristi, ktorí predviedli svoje umenie pred medzinárodnou porotou. Desiati sa predstavili v príprave svojich ,,signature coffee“. Rozhodovala samotná chuť i celkový postup pri príprave. Odborná porota mala tak možnosť degustovať espressá, cappuccina i moderné a neopakovateľné voľné nápoje, do ktorých každý súťažiaci vložil svoju osobnosť a dlhoročné skúsenosti.

Správny barista je ten, ktorý dáva do šálky nielen kávu, ale najmä kúsok zo seba. Najlepšie sa to aj v tomto roku podarilo už po druhý krát Martinovi Karabiňošovi, ktorý finálový súboj vyhral o krôčik pred profesionálnym baristom Majom Plajdičkom. Martin Karabiňoš nás tak bude ako najlepší barista Slovenskej republiky reprezentovať na majstrovstvách sveta v Soule.

Na majstrovstvách sveta Cup Tasters, ktoré sa uskutočnia v Budapešti, nebude taktiež chýbať slovenský reprezentant. Táto kategória je založená na cuppingu (ochutnávaní) ôsmych vzoriek kávy, pričom v každej trojici podávaných sú dve vzorky rovnaké a tretia je iná. Úlohou šestnástich súťažiacich bolo v čo najkratšom čase vylúčiť nesprávnu vzorku kávy, a to pomocou čuchových a chuťových vnemov. Najlepšie vyladené vnemy mala  Anna Rybovičová, ktorá sa vo finále popasovala so štvoricou najlepších ,,cuperov“.

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ